Alternatif Renkte Ayraçlar

Alternatif Renkte Ayraçlar

Üretilen Renkli Ayraçların Satışları Hangi Doğrultuda Olmaktadır

Dünyanın her neresinde olursa olsun gerek kullandığımız kişisel eşyalarımız olsun gerekse etrafta bize ait olmayan eşyalar olsun renkler üzerine söyleyeceğimiz daima bir şeyler vardır. Nitekim renkler sadece renkler değildir. Bir renk pek çok şeyi yansıtmaya muktedirdir. Hatta öyle ki bazı renkler hayatımızda büyük rol oynar. Misal trafik ışıklarının renkleri… Her ne kadar piktografik olsa da oradaki renklerin bile hayatımıza ne denli nüfuz ettiği su götürmez. Peki, ya kullandığımız ayraçlar? Ayraçlarımız? Renkler onların üzerinde çok daha çekici çok daha çarpıcı durur. Zira kitap ayracı üzerine kaplayan renklerin üzerine müthiş bir operasyondan geçtiği için onların üzerindeki renklere dokunabilmek çok daha mümkündür. Bilhassa ayraç satın alırken tercih terazisinde en büyük ağırlığı çeken taraf olarak renk ayraç kullancısının kendisini yansıtır.Seçtiği renk, ayracın rengiyle orantılı olarak sahip olduğu stilistik tarzı bizzat alıcısını bulmak için oradadır. Renk endüstrisi bu yüzden çok daha büyük parçaların peşindedir. Bazen tekdüze ayraç türlerinden, modellerinden yana yakınırız. İşte bu noktada renk ve model endüstrisinin kurbanı olduğumuzun farkına varırız.

Ayraç Kişiyi Ne Kadar Yansıtır

Ayraç üreticileri okuyucularının da çeşit çeşit olduğunu bildikleri için bu tip üretimlerde her zaman çeşitliliğe gitmektedirler. Bunun sebebi sadece satıştan herhangi bir kazanç kazanmak değil aksine sadece tek bir tüketiciye hizmet etmemektedir. Elbette bu noktada kitap ayracı satışları bir şekilde katlanmaktadır fakat temel amaç her zaman çeşitliliğin çok daha uç noktadaki kesimlere kadar ulaşmasını sağlamaktır. Böylelikle hem tüketici hem de üretici açısında farkında olmadan bir bağ oluşur.Tam bu noktada harekete ayraç sevdalılarının yaratıcı tarafı girer. Bu deneyimin bir parçası olmak satın aldıkları ayraçları renk banyosuna sokan ayraç sahiplerinin vazgeçilmez arzusudur. Kitap ayracı sadece alındığı haliyle kalmaz. Sahibi onu istediği şekilde, zevkine göre modeller. Bu doğrultuda ayraç ve sahibi arasında bir bağ oluşur. Bu da kişiyi okumaya daha yakın hissettirir. Diğer Avrupa ülkelerinin de daha çok okumaya katkıları bu şekilde ilerlemektedir.

www.giftsturkiye.com