Ağır Ceza Avukatı Nedir?

Hukuki açıdan açılan ceza davalarının tüm süreçlerini ceza avukatları takip eder. Bu nedenle hakkınızda açılan ceza davalarında savunmanızı yapmak, hukuki danışmanınız olmak ve özgürlüğünüzü savunmak için ceza avukatına ihtiyaç duyarsınız. Akdeniz bölgesinde özellikle ihtiyacınız olan Mersin ceza avukatı ise https://www.tuncsuditol.av.tr/blog/agir-ceza-avukati-mersin adresinden ideal hukuk bürosunu bulabilirsiniz.

Ağır Ceza Mahkemesinin Görülen Suçlar Nelerdir?

Ceza avukatları, sorumlu oldukları ceza davalarının içerisindeki suç oranlarına göre mahkemelerde görev alırlar. Ceza hukuku kurallarına aykırı davranışlarda bulunan kişiler için açılan ceza davaları ise suçların oranına göre ağırlaştırılmış olabilir. Diğer bir ifade şekli ile ağır ceza avukatı, ağır ceza mahkemelerinde görülen davalar için müvekkillerinin haklarını savunan avukatlardır. Avukatların, hukukun belli alanlarında görevlendirilmesi dosya tercihleri ile gerçekleştirilir. Yani bir avukat çalışacağı alana hâkim olduğu sürece dosya tercihini dilediği hukuk mahkemesinden yana kullanabilir. Bundan hareketle Mersin ceza avukatı ya da ağır ceza avukatı, işlenen suçun konu olduğu ağır ceza hukuk mahkemesinde görev alır. Mersin ceza avukatı girmiş olduğu ağır ceza mahkemesinde en az 10 yıl ve üzeri hapis cezası alan kişilerin davalarında bulunur. 10 yıl ve üzeri olan bu cezalar daha çok hapis, müebbet hapis ve de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları olur. Ağırlaştırılmış hapis cezalarının olduğu:

 • Cinsel Saldırı
 • Cinsel İstismar
 • Örgüt
 • Zimmet
 • İşkence
 • Rüşvet
 • Soykırım
 • Kasten Öldürme
 • Yağma (Gaps)
 • Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde
 • Sahte Para
 • Radyasyon Yayma
 • Resmi Belgede Sahtecilik
 • Hileli İflas
 • Zehirli Madde Kullanımı
 • Milli Savunmaya Karşı Olma
 • Devlet Sırlarına Karşı olma
 • Nitelikli Dolandırıcılık

Terörle Mücadeleye Karşı Olma gibi suçlardan oluşur.