Lüks Kategorisindeki Eşyalar Haczedilebilir

Resmi makamlar aracılığıyla borçlu olan kişi veya kurumun taşınır veya taşınmaz varlıkların a el koyduran ya da muhafaza altına aldıran işlemleri icra müdürlükleri üstlenir. https://www.ugurkir.com.tr/blog/haciz-ihbarnameleri-iik-89 adresinde olduğu gibi iyi bir haciz avukatı tahsilat işlemini ideal bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir. Bu işlemlerin davasına bakan veya danışmanlık hizmeti veren hukuk bürolarında haciz avukatları görev alır. Eğer ortam içindeki temel ihtiyaçları karşılayan eşya sayısı yedekte varsa ekstra olarak ortamda bulunan eşyalara da haciz konulabilir. Borçlunun üçüncü şahıslardan alacağı varsa bu alacaklara da el konulması mümkündür. Aynı zamanda borçlunun maaşının bir kısmına da haciz avukatı aracılığı ile el konulabilir.

Taşınır veya Taşınmaz Malların Haczedilmesi

Eğer borçlunun üzerinde taşınır veya taşınmaz mallar varsa bunlar da haciz kapsamına girer. Haciz avukatları bu davaların takibini ve alacaklının savunmasını yapabilirler. Maaş haczinde sigortalı olarak çalışan kişinin maaşı belli bir oranda haczedilebilir. Psikolojik ve ekonomik olarak insanları etkileyen haciz işlemlerinde veya kurum yetkilisinin toplum içerisinde bulunacağı durum düşünülerek haksız haciz işlemlerinin yapılmaması veya başvurulmaması uygun olacaktır. Haciz avukatı borçlunun borcunun ödenmesi konusunda faaliyette bulunabilir.


Haciz Avukatının Sorumlulukları

Haciz avukatı hukuki sorumluluklara sahip olduğu için tercih edilen avukatın niteliği önemli hale gelir. Teknik bilgiye sahip olan avukatlar alanında uzman kişilerden seçilmelidir. Çünkü haciz işlemleri esnasında ortamda bir usulsüzlük tespit edildiğinde avukatınız anında müdahale ederek herhangi bir sorunun oluşmasına önleyebilir.