Sql Create Komutu Nedir Nasıl Kullanılır ? | Mysql – Sql Server – Oracle

Database, tablo, index, view vb. veri tabanı objelerini yaratmada kullanılan komuttur. SQL komutları ile veri tabanında işlem yapılabilmesi için önce veri tabanı sonra da veri tabanında kullanılacak tablolar tanımlanmalıdır. SQL Server’da veritabanı oluşturmak için CREATE DATABASE deyimi kullanılır. — —Kullanılışı: CREATE DATABASE isim; —Bu komut isim ile belirtilen isimde bir veri tabanı oluşturur. Bir veri tabanı içerisinde çok sayıda veri tabanı kütüğü ya da tablo bulunabilir. Her tabloda saklanan verilerle ilgili alanlar bulunmalıdır. — —Örnek: Deneme, okul, sirket adında veritabanı oluşturan komutları yazınız. —Create Database deneme; —Create Database okul; —Create Database sirket; —USE komutu kullanılır. Önceden yapılmış veri tabanını aktif hale getirir. — —Örnek: Deneme, okul ve sirket adında oluşturduğunuz veritabanını aktif yapan komutları yazınız. —Use deneme; —Use okul; —Use sirket; CREATE TABLE deyimi kullanılır. Kullanılacak tüm alanlar bu deyim içerisinde belirtilmelidir. Örnek: Yukarı da bahsedilen örnek okul veritabanı projesinin veritabanını oluşturup, aktif yapıp, bahsedilen tabloları oluşturan komutları yazınız.(Tablo 5.1, 5.2, 5.3’den yararlanarak) Create Database proje Use proje Create table bolum(bolkod smallint primary key , bol_adi char(15)) Create table unvan(un_kod tinyint primary key , ünvani char(11)) Create table hocalar(h_ID tinyint primary key , h_adi char(20) , h_soyadi char(20) , unvan tinyint foreign key references unvan(un_kod) , top_ders_saati tinyint) Create table dersler(op_kod smallint primary key , ders_kod char(10) , ders_adi char(20) , dönem tinyint , teori tinyint , pratik tinyint , hocasi tinyint foreign key references hocalar(h_ID)) Create table notlar(no int , op_kod smallint foreign key references dersler(op_kod) , vize tinyint , check(vize between 0 and 100) , final tinyint , check(final between 0 and 100) , but tinyint , check(but between 0 and 100) ) Create table memleket(tr_kod tinyint primary key , m_adi char(15) , tel_kod smallint) Create table ogrenci(no int primary key , adi char(20) , soyadi char(20) , bolkod smallint foreign key references bolum(bolkod) , sinif tinyint , check( sinif IN(1,2,3,4)) , h_ID tinyint foreign key references hocalar(h_ID) , d_tarihi datetime , memleket tinyint foreign key references memleket(tr_kod) , cinsiyet char(5) )