Kuzey Buz Denizi

Kuzey Buz Denizi nerededir? Kuzey Buz Denizi’nin konumu, özellikleri, Kuzey Buz Denizinde yaşam hakkında bilgi. Kuzey Kutup Dairesi (66°33′) ile Kuzey Kutbu arasında kalan denizler topluluğu. Yüzölçümü 14.055.930 km?, ortalama derinliği 1.505 m, en derin yeri 6.258 m. Asya, Avrupa, Amerika kıtalarının kuzey kıyılarıyla çevrilidir. Başlıca bölümlerini: Grönland, Norveç, Barents, Kara, Laptev, Beaufort, Baffin denizleri oluşturur. Büyük ölçüde buzlarla kaplı olan deniz, Büyük Okyanus’a Amerika ve Asya arasındaki Bering Boğazı; batısındaki Baffin Denizi ve doğusundaki Grönland, Norveç denizleriyle bağlanır. Kuzey Buz Denizi’nin sualtı topoğrafyasını genel olarak Rusya Federasyonu’ndaki Lomonosov Sıradağları’nın sualtı uzantısının ayırdığı iki büyük havza oluşturur. Kuzey Buz Denizi üç su tabakasından oluşur. Yüzeydeki tabakanın sıcaklığı 0°C dolaymda, tuzluluk oranı % 32-33 iken Atlas Okyanusu’ndan gelen 3-4°C sıcaklıktaki ortasularda tuz oranı % 35′dir. Dip sulardaysa sıcaklık 0-85 °C arasındadır. Tuzluluk oranı ise düşüktür. Denizdeki buzların kalınlığı 2-4 m olup, bu buzlar sürekli hareket halindedir. Bunlar rüzgâr yönünde ve rüzgârın hızına göre günde 4-35 km. hızla yer değiştirebilirler. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bilimsel araştırmaların hız kazandığı denizde, keşfedilmemiş hiçbir yer kalmadı. 1958′de, dünyada nükleer enerjiyle çalışan ilk denizaltı olan ABD Donanması’na bağlı Nautilus, Kuzey Buz Denizi’ni buz tabakalarının altında aştı.