İbraniler Hakkında

ahim Peygamber gidip Ken’an Ülkesi’ne (şim-diki ‘Filistin) yerleşti; bunlara «nehri aşan« anlamına ibranı dendi. Sonra, Ken’an’da kıtlık başladı. Açlık yüzünden halkın bir kısmı Mısır’a etti, orada ‘köle olarak yaşadı. İbrahim’den sonra İbranîlerin başına yine onun oğullan geçti: Yakup ve İshak bunların en ünlüleridir. Yakup bir gece rüyasında tanrı Yahova ile güreşmiş ve onu yenmişti. Bunun üstüne kendisine «güreşte yenen» anlamına İsrail adı verildi. Kavmine de İsrailoğulları dendi. Sonra Yakup’un oğlu Yusuf Mısır’a gitti ve bir süre sonra kavmini de yanına aldırdı. Ama M.Ö. XIII. yy .da İbranîler, ‘Musa’nın firavunla olan mücadelesi yüzünden, onun yönetiminde Mısır’dan ayrıldılar. Uzun süre çölde yaşadılar, sonra «Adanmış Ülke» diye adlandırdıkları Filistin’in fethine giriştiler. İbranîler Davut ve Süleyman zamanında (M.Ö. X. yy.) zenginliğin ve kudretin doruğuna ulaşmışlardı. A ma, Süleyman ölünce, gerileme dönemi başladı ve krallık iki rakip devlete bölündü: İsrail ve Yahudi Devleti (Yuda). Bu devletler, sırayla Asurluların, Babillilerin, Perslerin ve Romalıların egemenliğine girdi.