Emniyet-Sen Kuruldu mu? 12.11.2012

Emniyet-Sen Polis sendikası Emniyet-Sen’i kurmak için bugün Başkan İrfan Çelik, 6 kurucu polis memuru, avukatları, basın sözcüsü ile Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK’in temsilcileri eşliğinde Ankara Valiliği’ne bir kez daha başvurdu. Cuma günü ‘yasalar polisin sendika kurmasına izin vermiyor’ gerekçesiyle kabul edilmeyen dilekçe, bugün alınarak, işleme konuldu. Radikal gazetesinden Enis Tayman’ın haberine göre sendika temsilcileri Cuma günkü dilekçe verme sıkıntısını aşmak için başvuru belgelerini bir de kargo yoluyla göndermişti. Radikal’in dün yayımladığı ve dilekçenin reddedilme sürecindeki garipliklerin ardından, kargoyu bu sabah alan Ankara Valiliği 19504 sayılı dilekçeyi kabul ederek sendikanın kuruluşuna resmen onay verdi. Emniyet-Sen Basın Sözcüsü Abdurrahman Yılmaz, dilekçenin verilmesiyle birlikte sendikanın ‘resmen’ kurulmuş olduğuna dikkat çekti. Saat 09.30 itibariyle sendikanın tüzel kişilik kazandığını belirten Yılmaz, “Sendika artık kurulmuş oldu. On günlük inceleme süresinin ardınan Valilik kuruluş belgelerini hem Çalışma Bakanlığı hem Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderecek. Çalışma Bakanlığın bunu iptal ettirebilmesi için 10 gün içinde İş Mahkemesi’ne başvurması gerekiyor. Ancak biz mahkemenin bunu kabul edeceğini düşünmüyoruz. Çünkü hem Anayasa hem de ILO ve Türkiye’nin imzası olan diğer uluslararası anlaşmalar gereği polisin sendika kurmasının önünde hiçbir engel yok” dedi. POLİS SENDİKASI TÜZÜĞÜNDE NELER VAR? Kısa adı Emniyet-Sen olan sendikanın tam adı ise Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde, Merkez ve Taşra Teştkilatlarında Tüm Çalışan Emniyet hizmetleri Sınıfı ve Emniyet Teşkilatında Çalışan Diğer Tüm Hizmetk Sınıflarına Dahil Personel Sendikası oldu. Türkiye çapında Büro Hizmetleri işkolunda faaliyet gösterecek olan sendikanın merkezi ise Ankara olara belirlendi. Tüzükte sendikanın amacı ise şu şekilde belirtildi: “Sendika; demokratik, laik, sosyal hukuk devleti anlayışıyla yönetilen bir Türkiye’de daha katılımcı bir demokrasinin yerleştiği, daha özgür kişi ve sivil toplum örgütlerinin gerçek anlamda var olabildiği, düşünce üretip teklifler sunabildiği veya bunu sivil ve kamusal alanda yaşama geçirebildiği, gelir dağılımının adilce paylaştırıldığı, sosyal devlet olmanın gereği her vatandaşın devlet imkânlarından eşit olarak faydalanabildiği, daha özgür, daha zengin, daha mutlu insanların yaşadığı bir Türkiye’ye ulaşabilmeyi hedefler.” Tüzükte sendikanın bu amaca ulaşmak için toplusözleşmeli ve grevli kamu çalışanları sendika yasası için çalışacağı da vurgulandı. Tüzükte ayrıca, özlük haklarını yanı sıra tüm resmi iş ve işlemlerde üyelerine yasa ve yönetmeliklere uygun davranılmasını sağlamayı, haksızlık yapılmasını engellemeyi amaçlandığı da belirtildi. Sendikanın tüzüğündeki ilgi çekici bir maddede ise herkesin herkesin huzur ve güven içerisinde yaşaması amacı ile can mal güvenliklerinin sağlanarak, özgür ve demokratik bir ortamda yaşayabilmeleri için faaliyetler yaparak ve bu yönde bilinçli bir toplum oluşmasına çalışacağı vurgulandı. Ayrıca dil, din, ırk, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin bütün insanların eşit biçimde genel emniyet, can ve mal güvenliği hizmetlerinden yararlanmasını ve hür türlü ayrıcalıkların ve ayrıcılıkların önlenmesi için çalışılması da karara bağlandı. KADINLARA YÖNELİK POZİTİF AYRIMCILIK VAR Tüzükte ayrıca kadına karşı pozitif ayrımcılık da yapıldı ve “üye sendikaların kadın üye mensuplarının mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına, temel insan hak ve hürriyetlerinden yararlanmalarına yardımcı olunacağı belirtildi. Bunun dışında herkesin fırsat eşitliği içinde parasız eğitim ve öğretim hakkından faydalanması, insanların dil, din, ırk, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin sorumluluk ve haklarını öğrenerek yetişmesi, toplumun adalet ve barış içinde yaşaması amacıyla yapılacak her türlü gayret ve çalışmalara destek verilmesi, ülkenin çıkarlarını zedeleyen her türlü oligarşiye ve vesayet rejimine karşı çıkarak, katılımcı demokrasiye ulaşılması, toplumsal meseleler karşısında sorumluluk bilinci ile düşüncelerini ortaya koymayı, projeler geliştirmeyi ve bu düşüncelerini hayata geçirebilmek için gerekli mücadeleleri yapılması da sendikanın kuruluş amaçları arasında yer aldı. Tüzükteki amaçlar bölümünde son olarak da sandikanın kamu grev ve siyaset hakkını elde etmeyi amaçladığı belirtildi.