Deizm Ve Deistler Hakkında?

Deistler Dünya'nın var oluşunun tesadüf olmadığını böyle bir düzenin oluşması için bir kudretin gerektiğine inanan fakat dinleri kabul etmeyen kişilere denir. Deizm inancında hiç bir şeyin tesadüf olmadığı gibi peygamberlere, kitaplara, ibadete yer yoktur. Deizm dininde tüm evreni yaratmış sonrasında insanlara hiç karışmamış bir tanrıya inanç vardır. Deizm dininde önemli olan insanın kendi aklıyla dünyanın düzenini, yasalarını bulması ve kendine durmaksızın geliştirmesidir. Bu şekilde insanlar kötü olanı fark edip onlardan uzaklaşacaktır. İnsanlar günümüzdeki halden daha ilkel bir biçim de var olmuşturlar zaman geçtikçe daha da gelişmiştir. Deizm inancı akla ve mantığa dayanmaktadır. Tesadüflere ve kadere inançları yoktur. Tanrının var olması kitaplardan daha esaslı bir kanıttır, ayrıca deizmin mantığında yoktan var olan dinlere yer yoktur.