Atom Numarası ve Hesaplanması

Atom numarası nedir? İzotop atomlar nelerdir? atom numarasının ve ağırlığının hesaplanması, hakkında bilgi. Bir atomun ağırlığı en hafif olan hidrojen atomundan kaç defa ağır olduğunu gösteren sayıdır. Hidrojen atomunun ağırlığı 1 ağırlık birimi olarak kabul edilir. Her atomun ortasında protonlar (pozitif yüklü ağırlığı 1 olan tanecik) ve nötronlardan (yüksüz ve ağırlığı protona eşit tanecik) yapılmış bir çekirdek vardır. Protonların pozitif elektrik yükleri, çekirdek etrafındaki belirli tabakalarda dolanan elektronların negatif yükleriyle dengededir. Çekirdekte daima tam sayıda tanecik vardır. Kesirli (yarım) tanecik yoktur. Atom numarası bir atomun çekirdeğindeki proton sayısıdır. Bu bir tam sayı olmalıdır. Bir atom belli bir elementin atomudur, çünkü çekirdeğinde belli sayıda proton vardır. Eğer çekirdekte daha fazla veya daha az proton bulunursa bu başka bir elementin atomu olur. Proton ve nötronun her birinin ağırlığı 1 ağırlık birimi (a.b.) olduğuna göre bir atomun ağırlığı da çekirdeğindeki proton ve nötronların toplamına eşit olur. Bu sebepten atom ağırlığı bir tam sayı olmalıdır, çünkü çekirdekteki taneciklerin (proton ve nötronlar) toplamıdır. Ancak bazen belli bir elementin atomlarında bir kısmının çekirdeğinde farklı sayıda nötron bulunur. Bunlar izotop atomlardır. (Yunanca iso = aynı, topos = yer; izotop = aynı yer anlamına gelir) yani periyodik sistemde aynı yerde bulunan, (çekirdeğindeki proton sayısı aynı olan demektir) atomlardır. İzotop atomların ağırlıkları bir birinden farklıdır ve elementin atom ağırlığı, izotopların bulunuş oranlarına göre, atom ağırlıklarının ortalamasıdır. Örneğin klor elementi içinde atom ağırlığı 35 a.b. olup izotopla az miktarda 37 a.b. olan izotop vardır. Her iki izotopun atom ağırlıkları ortalaması klorun atom ağırlığı olan 35,5 a.b. tur. Bazı elementlerin atom ağırlığı, ince hesaplar sonucu, tam sayılara çok yakın bulunmuştur, fakat ekserisinin atom ağırlığı kesirlidir. HİDROJEN ATOMU 1 proton 1 elektron Atom numarası 1 Çekirdekteki tanecikler = proton 1 nötron 0 Atom ağırlığı 1 a.b. ALÜMİNYUM ATOMU 13 proton 13 elektron Atom numarası 13 Çekirdekteki tanecikler = proton 13 nötron 14 Atom ağırlığı 27 a.b. AZOT ATOMU 7 proton 7 elektron Atom numarası 7 Çekirdekteki tanecikler = proton 7 nötron 7 Atom ağırlığı 14 a.b. KARBON ATOMU proton 6 elektron numarası 6 Atom numarası 6 Çekirdekteki tanecikler = proton 6 nötron 6 Atom ağırlığı 12 a.b.