Astroloji (Nedir, Tarihçesi)

Astroloji (Nedir, Tarihçesi)
[caption id="attachment_1448" align="alignleft" width="180"]Astroloji (Nedir, Tarihçesi) Astroloji (Nedir, Tarihçesi)[/caption]Astroloji. Gökcisimlerinin dünyadaki olayların akışı üzerindeki etkisini saptama ve önceden haber verme sanatı İnsanlar İlkçağ’da gökcisimlerinin düzenli hareketlerini gözleyip izleyerek, zamanı ölçmeyi, yön’bulmayı ve mevsimleri önceden haber vermeyi öğrendiler: bu bilimsel girişime biz bugün «’’astronomi» diyoruz. Ama eski insanlar, hükümdarların ve imparatorlukların alınyazısının da gök-cisimlerinin belirli bir andaki durumuna bağlı olduğunu, bu cisimlerin yeryüzündeki olayları ve insanların yaşantısını da etkilediğini düşünüyorlardı: buna da astroloji diyoruz. Astroloji ilk defa Mezopotamya’da uygulandı. Başlangıçta etkisi, sadece siyasal kararlarla sınırlı kaldı. Sonra gezegenlerin doğuş saatindeki konumuna dayanan tahminler, tüm bireylere uygulanır oldu: yıldız falı. Ortaçağ, astrolojinin altın çağı oldu. Bu çağda astrologların kıyametle ilgili kehanetleri insanlara çok heyecanlı günler yaşattı. Ne var ki astronomi alanında elde edilen kesin ilerlemeler sayesinde Kopernik XVI. yüzyılda dünyanın, evrenin merkezi olmadığını kanıtlayınca astroloji gözden düştü. Gene de günümüzde ister ciddî, ister şaka yollu olsun, buna inanan ve günlük yaşantılarının gidişini burçlara göre düzenleyen birçok insan var.