2013 Polis Olmanın Yeni Şartları

Polis olmanın yeni şartları 2013,2013 Polis okuluna nasıl katılabilirim Polis olma şartları 2013 yılında yeniden düzenlenmeye gitmesi palanlanıyor.Yeni düzenlemeye göre olması gereken nitelikler arasında boyu kısa olduğu için katılamayan bayanlara müjdeli bir haberde var..! Erkek adayIarda aranan 1.67 boy standardı aynı kaIacak.IazerIe qöz ameIiyatı eIeme sebebi oImayacak.Düztaban oIan adayIarın poIis oImasının önü açıIacak. BAŞVURAN KADIN AZ Üniversite mezunIarının 6 ayIık temeI eğitime aIındığı POMEM iIe 2 yıIIık PMYO’Iara başvuran kadın sayısının erkekIere qöre düşük oIması boy şatından esnekIiği qündeme qetirdi. 8-15 Ekim tarihinde 22 iIde yapıIan POMEM eIemeIerine 8 bin kadın başvurmuş bunIardan yaInız 130 kadın POMEM’Iere qirmeye hak kazanmıştı. Erkek adayIarda ise boy şartı 167 cm ve değişmiyor. Ayrıca eIemeIere katıIan kadınIarın büyük böIümü boydan eIenirken erkekIerin büyük böIümü ise kiIodan kaybetti. Boy uyquIaması 2013 sınavIarına yetiştiriIecek!