2012 İETT Akbil Değişim Ücretleri, Akbil Ücretleri

2012 İETT Akbil Değişim Ücretleri, Akbil Ücretleri
[caption id="attachment_1087" align="alignleft" width="300"]2012 İETT Akbil Değişim Ücretleri, Akbil Ücretleri 2012 İETT Akbil Değişim Ücretleri, Akbil Ücretleri[/caption]İndirimli Seyahat Kartı Sahiplerine Duyuru a) İdaremiz tarafından düzenlenmiş olan (elektronik) indirimli Öğretmen, öğrenci seyahat kartları 31/12/2011 tarihine kadar geçerlidir. -İlgililerden elektronik kart sahibi olanların 2011-2012 eğitim öğretim dönemi başından itibaren kurumları veya internet üzerinden kartlarını vize yaptırmaları gerekmektedir.İşlemlerini www.iett.gov.tr adresinden online olarakta gerçekleştirebilirler. b) Yaşlı (Gün,ay ve yıl olarak 60 yaşını doldurmuş olanlar) Seyahat Kartı için; - TC. kimlik nolu nüfus cüzdanının aslı, - Bir adet vesikalık renkli fotoğraf. -10 TL kart bedeli ile birlikte başvuru yapmak sureti ile kartlarını yeniletebilir. NOT: İndirimli ve ücretsiz kartlar Görevi veya öğrenciliği sona eren kişilerin listelerini İETT Genel Müdrülüğüne bildirmesi halinde kapatılmaktadır. Seyahat kartlarında kalan bakiyelerin tam akbillerine, aktarımını Bakırköy Metro istasyonu ve Karaköy bürosun da yapılmaktadır. *- T.C.Vakıflar Bankası Kurumsal İşlemler Servisindeki İETT Paso Bankomat (Şube kod:345)(Hes.No:TR280001500158007282473579)Hesabına yatırılacaktır. aylık akbil fiyatları 2012,aylık akbil ne kadar 2012,akbil fiyatları 2012 2010 Yılında ilgililere verilmiş olan elektronikkart Harcırah Kartı Alacak Devlet Memurlarına Duyuru ! İdaremiz tarafından memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören memurlardan 6245 Sayılı Harcırah Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen Tahsildar, Yoklama Memuru, Mutemet, Veznedar, Satınalma Memuru, Tebliğ Memuru, Dağıtıcı, Takip Memuru ve Mübaşirlere aylık 56.50 TL.’den yıl sonuna kadar hesap edilen tutarın defaten İETT’nin Vakıflar Bankası Valide Sultan Şubesindeki IBAN TR930001500158007292323535 numaralı hesabına yatırılması halinde kurumlarının talebi üzerine Harcırah Kartı düzenlenmektedir. NOT:Elektronik kart sahipleri için vize ücreti 5 TL ‘dir. Harcırah Kartı İçin İstenilen Belgeler: 1- Kurumun Müracaat Yazısı, 2- Mali Hizmet Birimi tarafından Vize Edilmiş Seyahat Kartı Formu, 3- Onaylı Liste,4- Seyahat Kartı İstek Formu, 5- Banka Dekontu 2 nüsha. 6- Kart Bedeli 10 TL. Seyahat Kartı Sahiplerine Duyuru İdaremiz tarafından düzenlenmiş olan indirimli elektronikkartların (Öğretmen,Öğrenci,) geçerlilik süreleri 31/12/2011 tarihne kadar devam etmektedir. 1-Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli (Jandarma), 2-Postacı ve Dağıtıcı Personel, 3-Harcırah Kartı Sahipleri, 4-Devlet Burslu Öğrenciler, 5-Malul Kartı Sahipleri, 6-Türkiye İstatistik Kurumu Personeli, 7-Yıllık Ticari Kart Sahipleri 8-Kart Bedeli 10 TL.