Yeni Müfredatta Matematik ve Matematik Uygulamaları

Yeni Müfredatta Matematik ve Matematik Uygulamaları
[caption id="attachment_1746" align="alignleft" width="300"]Yeni Müfredatta Matematik ve Matematik Uygulamaları Yeni Müfredatta Matematik ve Matematik Uygulamaları [/caption]Matematik dersinin önemi hiç kuşkusuz herkes tarafından bilinmektedir. Ders saatlerinin yetersiz olduğunu öretmenler yıllardır söylemekte ama bunun için bir çalışma yapılmamaktaydı. Öğrenciler matematikle daha çok iç içe eğlenceli bir okul hayatı geçirmeleri için MEB’in bazı uygulamalar geliştirdiğini görüyoruz. Bu yıl yeni müfredatı incelediğimizde matematik dersine kazandırdıkları önemlidir. Yeni müfredatın sadece 5. Sınıftan itibaren uygulanacağı için elimizdeki 5.sınıf matematik kitabına göre değerlendirmemizi yapacağız. Bir önceki yıla göre karşılaştırdığımızda 5.sınıf müfredatı kazanımlarında birdeğişiklik gözükmemektedir. Bununla beraber ders sayısı arttığı için normalde 144 saatlik ders/kazanım sayısını 148 satte yerleştirmeye çalışıyorduk, şimdi ise 144 saatlik/kazanım sayısını 185 saate yaymş bulunmaktayız. Bu aşamada dersler daha rahat işlenecek diye düşünebilirsiniz, fakat süre arttığı için detay artmış bulunuyor. Yani 5.sınıflar normaldekine göre daha detaylı bir şekilde öğrenecekler. Bu çalışmalara öğrencilerin etkinliklerle bütünleştirerek kalıcı öğrenmelerini sağlamaları yolu güdülmüş olmaktadır. Peki yeni müfredatın “Matematik Uygulamaları” seçmeli dersi öğrencilere ne getirecek? Dersin genel amacı öğrencilere düzeylerine uygun matematiksel uygulamalar yapma fırsatı vererek matematiksel bilgi ve becerilerini geliştirirken öğrencilere matematiği sevdirmek ve matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmektir. Bu genel amacın üç bileşeni vardır. 1. Öğrencilerin aldığı zorunlu matematik dersinin genel amaçlarını desteklemek ve matematiksel deneyimlerini problem çözerek zenginleştirmek ve bu yolla matematiksel bilgilerini derinleştirmektir. 2. Öğrencilerin problem çözme ve kurma, akıl yürütme, iletişim, matematiksel kavramlar arasında, matematik ve diğer disiplinler arasında ve matematik ve günlük hayat arasında ilişkilendirme ve matematiksel düşüncelerini çoklu gösterimlerle ifade etme becerilerini geliştirmektir. 3. Öğrencilere matematiği sevdirmek, matematik hakkında doğru değerleri ve problem çözümünde gereken sabrı ve çabayı gösterecek tutumları kazandırmaktır.