Yedi Meşaleciler

Yedi Meşaleciler
Yedi Meşalecilerİlkeleri : - Samimilik - İçtenlik - Canlılık - Devamlı yenilik - Yeni bir edebiyat - Farklı bir şiir oluşturmak Bu amaçla bir araya gelmiştirler. İlk ürünlerini 1928'de " Yedi Meşale " adlı kitapta toplarlar. Kitabın önsözünde çıkış amaçlarını: " Yazılarımızı ortak yayımlamamazın asıl sebebi, ülkemizde son edebi akımları gösterecek toplu bir yapıt meydana getirmek isteğidir. " şeklinde açıklarlar.Yedi Meşaleciler Topluluğunun Başlıca Özellikleri- Beş Hececiler topluğu sanatçılarını eleştirmiş ve onlara karşı çıkmıştır. - Milli Edebiyatçıların gerçeklikten ve içtenlikten uzak yurt sevgilerine karşı içtenliği savunmuşlardır. - Batı edebiyatını, özellikle Fransız edebiyatını kendilerine örnek alıp izleyeceklerini söylemelerine rağmen, Beş Hececiler'in yolundan gitmişlerdir.YEDİ MEŞALECİLER TOPLULUĞUNUN SANATÇILARI- Ziya Osman Saba - Sabri Esad Siyavuşgil - Yaşar Nabi Nayır - Kenan Hulusi Koray - Cevdet Kudret Solok - Muammer Lütfi Bahşi - Vasfi Mahir Kocatürk