Pasarofça Antlaşması

Pasarofça Antlaşması

Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Venedik arasında yapılan antlaşma (1718). Osmanlı'lar, Karlofça Antlaşması ile Venedik'lilere bıraktıkları yerleri geri almak istiyorlardı. Öte yandan Venedik'lilerin Osmanlı'lara olan tutumu oldukça netti. Balkanlarda Osmanlılara karşı ayaklanma çıkartmaya çalışıyor. Denizlerde korsanlık yaparak Türk gemilerine saldırıyorlardı. Bu nedenlerden ötürü Osmanlı Devleti Venediklilere savaş açtı (1715). Başvezir damat Ali Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu kısa sürede Mora'yı geri aldı. Korfo adası kuşatıldı. Avusturya Osmanlıların bu başarısı karşısında tedirgin olmuştu. Venediklilere yapılan bu ani saldırının Karlofça Antlaşmasına aykırı olduğunu ileri sürerek bu devletin zararlarının karşılanmasını istedi. Bunun üzerine Damat Ali Paşa Avusturya seferine çıktı (1716). Macaristan'da Peter Baradin'de Prens Eugene komutasındaki Avusturya ordusuyla yapılan savaşta Osmanlı ordusu yenilgiye uğradı Damat Ali Paşa şehit düştü. Bundan sonraki savaşlarda yenilgi ile sonuçlandı. Temeşvar, Banat eyaleti ve Belgrad Avusturya'lıların eline geçti. Osmanlı Devleti bunun üzerine barış istemek zorunda kalıyor. Damat Ali Paşa'dan sonra Baş Vezirliğe getirilen Nevşehir'li İbrahim Paşa'da barış yanlısı idi. İngiltere ve Felemenk elçilerinin aracılığıyla Pasarofça Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre; Macaristan'da ki son Osmanlı eyelati olan Temeşvar ile Banat, Küçük Eflak, Belgrad ve Semendre Sırbistan'ın ve Bosna'nın kuzeyi Avusturya'ya bırakılacak. Karşılıklı akın ve yağmalamalara son verilecek. İki tarafında tüccarları serbestçe ticaret yapabileceklerdi. Avusturya Osmanlı ülkelerinde konsolosluklar açabilecekti. Pasarofça'da Venedik'le de anlaşmaya varıldı. Mora Osmanlılarda kaldı Arnavutluk ve Hersek kıyılarındaki bazı kaleler ile küçük adalar Venediklilere bırakıldı.