Meslek Yüksekokullarının Sayısı Kontrol Altına Alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) birlikte yürüttüğü çalışmayla meslek yüksek okullarının sayısı piyasa açığına göre kontrol altına alınacak. Meslek lisesi mezunlarının direkt geçiş yapabildiği Meslek Yüksek okullarının bazıları meslek lisesine döndürülecek, bir kısmı kapatılacak. Böylelikle sürekli artış gösteren meslek yüksek okulları kontrol altına alınmış olacak. Özel sektör ve Meslek Örgütleri meslek eğitimi sürecine katılacak: Mesleki eğitimin yeniden yapılandırılması çerçevesinde mesleki ve teknik eğitim mezunlarının işgücü piyasasındaki durumu sistematik olarak izlenecek. Özel sektör ve meslek örgütleri mesleki eğitim sürecine dahil olacak. İşverenlerin ve meslek kuruluşlarının meslek yüksekokullarının yönetiminde yer almasının yanı sıra mali yönden aktif katılımı ve desteği sağlanacak. Mesleki ve teknik eğitimde açılacak okullar, işgücü piyasasının ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenecek. Uygulanacak programlar, içerikleri de buna göre tespit edilecek. Meslek lisesi öğrencilerine ekonomik destek: Eğitimle istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi için atılan bir başka önemli adımda da organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim okullarına, öğrenci başına destek sağlanacak. OSB’lerdeki meslek ve teknik liselere öğrenci başına, öğrencinin devlete maliyetini 1,5 katına kadar ödeme yapılacak. Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği organize sanayi bölgesi dışındaki özel meslek liseleri ile teknik okullara da devlet öğrenci başına destek verecek. Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği organize sanayi bölgesi dışındaki özel meslek liseleri ile teknik okullara da devlet öğrenci başına destek verecek.