KPSS Kasım 2012 Tercih Kılavuzu İşlemleri İNDİR

KPSS Kasım 2012 Tercih Kılavuzu İşlemleri İNDİR ;2012 KPSS puanıyla ilk merkezi yerleştirme tercihleri 19-28 Kasım’da ÖSYM üzerinden online olarak yapılacak. Adaylar kılavuzdaki kadroların statüsü hakkında yeterli bilgiye sahip değil. Memurlar.net olarak adayların mağdur olmaması ve bilinçli tercih yapmaları için özel bir dosya hazırladık. Devamı için başlığa tıklayınız. Adaylar merkezi yerleştirmelerde sadecekadrolu memur kontenjanları var sanmaktadır. Oysa ki, merkezi yerleştirmeler ile iki çeşit personel alınmaktadır: 1- Kadrolu Memurluk: Bu personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. Adaylar arasında ve halk arasında Devlet kadroları olarak bilinen istihdam türü budur. Bu personel kendi hizmet sınıfında (teknik hizmetler sınıfı, sağlıkhizmetlerisınıfı, genel idare hizmetleri sınıfı gibi) ve belli bir derece-kademe içinde çalışmaktadır. 2- KİT Sözleşmeli Personeli: Kamu İktisadi Teşebbüsleri’ne ilişkin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olan personeldir. Bunlar yıllık olarak sözleşme imzalarlar ancak bir fabrikada, restaurantta, markette iş sözleşmesiyle çalışan personelin patron tarafından keyfi olarak işten çıkarılması olayının bu personelin de başına gelmesi gibi bir durum olamaz. Sözleşmeler her yıl yenilenir. 399 KİT sözleşmeli personelinde hizmet sınıfı ve derece-kademesistemiyoktur. Tercih kılavuzunda kadrolu memur ile KİT personeli nasıl ayırt edilir? - Kadrolu memur kontenjanlarının “hizmet sınıfı” bölümünde TH, GİH, SH, YH gibi kısaltmalar yer alırken, 399 KİT sözleşmeli personelinin hizmet sınıfı sütunu boştur. - Kadrolu memurların derece-kademe sistemine göre çalıştıklarını söylemiştik. Kadrolu memurların “derece sütununda” 5 ile 11 arasında rakamlar yer almaktadır. 399 KİT sözleşmeli personelin derece sütununda ise herhangi bir rakam yer almamaktadır.