Kadrolu Memur ile KİT Sözleşmeli Personeli Arasındaki Farklar

KPSS’den tercih yapacak adaylar için “KİT Sözleşmeli Personeli” hakkında belirsizlikler bulunmaktadır. “Sözleşmeli” kelimesini barındırdığından bu kadro türü, diğer işler gibi her an sözleşmenin bitirilebileceği ve keyfi işten çıkarmaların görülebileceği bir memurluk türü olarak algılanmaktadır ki bu tamamiyle yanlıştır.