İki Diploma İle KPSS Sorunu

Farklı bölümlerden 2 diploması olan adaylar KPSS tercihlerinde sadece mezun oldukları 1 bölümden kadro seçimi yapabilmekteler. Bu sorunun nedeni iki diplomaya yönelik ÖSYM tarafından belirlenmiş bir kural olmamasıdır. Bu adaylar 2. diploma türüyle tercih yaptıklarında, ÖSYM 1. diplomayı temel aldığından tercihleri geçersiz sayılır. Hangi diplomadan tercih yapılacağı nasıl değiştirilir ? Mezun olunan diğer diploma türünü seçmek için genel amaçlı dilekçe doldurulup ÖSYM’ye gönderilmelidir. ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara Farklı düzeylerdeki diploma türlerinde değişim yapılamaz. Örneğin: Lisans mezunları, diploma türünü ortaöğretime veya önlisansa çeviremez.