Bilim Felsefesinde Klasik Görüş ve Eleştirisi

Bilim Felsefesinde Klasik Görüş ve Eleştirisi
Bilim Felsefesinde Klasik Görüş ve EleştirisiKlasik Görüş : Agust Comte ve Pozitivistler ile mantıkçı empiristlerin temsil ettiği anlayıştır. S.Simon , Fr.Bacon ve Sofistlere Kadar Dayanır. Yöntem Olarak : Deney ve Gözlemi Kullanır Temelleri : Bilimi Önceden Görmedir. Olguların Ortaya Şartlarını Bulma. Her Bilimde Tek ve Aynı Yöntem Kullanılır. Bütün Bilimler Matematiğe Dayanır. Klasik Görüşte Bilimi Niteleyen Özellikler : Olgusal Oluş : Doğrudan Veya Gözlem yada Deney Konusu Olan Olguları İfade Eder Mantıksal Oluş : Bilimsel Bilgi gerek Üretilirken Gerekse Doğrulanırken Mantık Kurallarına Dayanır. Nesnel Oluş : Bilimsel Bilgi Objektiftir.Duygu ve Önyargılardan Bağımsız Olmalıdır. Eleştirici Oluş : Bilginin Doğruluğundan Şüphe Edilerek Oluşur. Birleştirici Oluş : Çeşitli Bilimleri Tek Bir Yöntemle Birleştirmeye Çalışır. Genelleyici Oluş : Bilim Önce Soyutlar Sonra Genelleme Yapar. Bilimsel Yöntemin Özellikleri : Bilimsel Yöntem Bir Dizi Zihin Eyleminden Oluşan Süreç. Betimleme Aşaması : Önce Gözlem ve Deneyle Özelliklerine Ayırıp Kategorileri Böler. Açıklama Aşaması : Olgulara ve Onlara Ait Verilerin Açıklayıcı Olması İçin Genelleme Yapılır. Ön Deyi : Geleceğe Dönük Bir Önermeyi Belirli Bir Araştırma Ve Bilgilere Dayanarak Gelecek Hakkında Tahmin Yürütme. Ön Deyinin Özellikleri : Tüme Varım Ve Tümden Gelim Akıl Yürütmelerine Dayanır. Gelecek Hakkında Tahmin Yürütebilir. Klasik Görüşe Yapılan Eleştiriler 1 : Klasik Görüş Bilime Gereğinden Fazla Önem Verilmiştir. 2 : Yöntemler Ayrı Olmalıdır. 3 : Bütün Bilimleri Fiziğe İndirgenemez. 4 : Evrendeki Büyün Problemleri Çözmek Mümkün Değildir.