Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Başvuruları (2012)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sınavla toplam 80 Uzman Yardımcısı alımı yapacaktır. Başvuru ve sınav takvimi: İnternet Başvurusu Tarihleri: 05 – 15 Kasım 2012 Sınava Girecek Adayların İlânı. 19 Kasım 2012 Belgelerin Teslimi: 19 Kasım- 30 Kasım 2012 Sınav Giriş Yerlerinin Duyurulması: 06 Aralık 2012 Yazılı Sınav: 16 Aralık 2012 Sınav Sorularının ve Cevap Anahtarının Yayınlanması: 17 Aralık 2012 Yazılı Sınav Sonuç İlanı: 07 Ocak 2013 İtiraz Tarihleri: 07 – 15 Ocak 2013 İtiraz Karar Tarihleri: 25 Ocak 2013 Sözlü Sınav: 28 Ocak – 09 Şubat 2013 SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI, YERİ VE İSTENEN BELGELER Bakanlığımızın www.aile.gov.tr internet adresinde yer alan Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formunu, belirtilen sureler içerisinde internet ortamında yarışma sınavına katılmak üzere doldurarak müracaat edenlerden başvurusu kabul edilen adayların KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen kadroların 20 katı kadar yazıl sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı almış aday bulunması halinde bu adaylarda gribilge.com yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Internet ortamında başvurusunu yapan ve yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlık ınternet sayfasında duyurulacaktır. Başvuru Şartları 1. Ölçme. Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından. 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS). tabloda belirtilen puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak 2. En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak, 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak , 4. Yazılı Sınavın yapılacağı tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak. 6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 7.Süresi içinde başvurmuş olmak. Yarışma Sınavına, alanlar itibariyle ilân edilen Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Yazılı ve sözlü sınava gelen adaylar, yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır. Sınavla ilgili diğer hususlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı internet adresinde (www.aile.gov.tr) 15.10.2012 tarihinden itibaren yayınlanacaktır.