Adıyaman

Adıyaman
AdıyamanGüneydoğu Anadolu bölgesin­de, Malatya dağlarının eteğinde bir kent ve il merkezi. Eski adı Hısn Mansur'du. Çevresinde eski uygarlık kalıntılarına rastlanır. Beş kilo­metre kadar kuzeyde Piran köyünün bulundu­ğu yerde eskiden Perre kenti vardı. Burada ka­ya mezarları, kaya içinde oyulmuş su yolları bulunmaktadır. Şehrin üç kapalı surları orta­sında bir hisar yıkıntısı görülür. Kalesi Abbasî halifesi Harun Reşit tarafından onartılmıştır. Hısn Mansur, Müslümanlığın ilk zamanlarında Doğu Roma imparatorluğu sınırında İslâm devletini koruyan kalelerden biri oldu. X. yüz­yılda ve daha sonra Doğu Roma imparatorlu­ğunun ve Haçlıların istilâsına uğradı. XII. yüz­yılda Selçukluların eline geçti. XIII. yüzyılda, Memlûklerin yönetimine girdi. Dulkadiroğulları döneminde bu yöreye Türk oymakları ke­sin olarak yerleşti. OSMANLI padişahı Yavuz Sultan Selim zamanında OSMANLI imparatorlu­ğuna katıldı. Bundan sonra sınır şehri olmak­tan çıktı. Kale bakımsız kaldı ve yıkıldı. Türkler buraya Adıyaman adını verdiler.