Moğollar, Anadolu kapılarına dayanmışlardır. Türk-Moğol savaşı çıkmak üzeredir. Bütün dünyayı ateşe veren Moğol istilasından korunmak için Türk devletleri arasında dayanışma oluşturulur. Altın Orda Devleti de bu birliğe katılmak istemektedir. Çise Hatun’un Altın Orda’ya gelin giderse birlik sağlanacaktır. Ancak başlarında Camoka’nın olduğu Moğollar, bu birliği engellemek için Çise Hatun’u öldürmek isterler. Ancak Camoka efsane kahraman Karaoğlan’la başa çıkabilir mi? Anadolu’dan başlayan yolculuk, on binlerce kişilik üç dev ordunun kıran kırana savaşına yol açar. Anadolu’nun kaderi Karaoğlan’ın elindedir. Güzeller güzeli Bayırgülü, Asya’nın en iyi kılıç kullanan adamı Baybora, büyük savaşçı Balaban ve Karaoğlan’ın akıl hocası Çalık, bir destan yazarlar.