Bir Ses Böler Geceyi

Bir Ses Böler Geceyi
Bir Ses Böler GeceyiYönetmenliğini Ersan Arsever'in yaptığı film Ahmet Ümit'in 'Bir Ses Böler Geceyi' adlı romanından bir uyarlamaydı.Evini satıp tüm parasını filme yatıran Arsever'le çocukluğundan başlayıp bugüne kadar olan hikayesini ve filmini konuştuk. Çocukluğundan beri hayal ettiği sinema dünyasına 70 yaşında adım atan bir yönetmenin hikayesi bu. Hikayeniz, 'Görgü Cemi' töreniyle başlıyordu, bu cem ne anlama geliyor? Anlaşmazlıkların,uyuşmazlıkların ortadan kaldırıldığı,barıştığı bir cemdir ve bir kez yapılır.Görgü Cem'i bittikten sonra hiçbir anlaşmazlık ve hiçbir kinin kalmaması gerekir. Bunu gerçekten hissetmeniz gerekir.Bu Cem hem vücudun,hem de beynin temizlenmesini sağlar. Alevi inanışında cana kıymak günah mı ? Alevi inanışında intihar eden biri dualanmaz.Sünni inancında ise daha farklı olarak 'Hakkınızı helal ediyor musunuz' diye sorulur. Bizde de canına kıyana rızalık verilmez, dualanmaz. Filmde İsmayil suya bakarken aksinde Hz. Ali'yi görüyordu, güvercinler onu mağaraya yönlendiriyordu. Öte alemin bu dünyaya bir tezahürü var mı sizce? Aleviliğin felsefesinde 'Aynaya baktım yüzüme, Ali göründü gözüme' diye bir özdeyiş vardır. Bu "ben Tanrıyım" düşüncesidir.Tanrı'nın insan şekline girip görünmesine de, insanların şekil değiştirmesine de inanıyorum. Alevilerde şekil değiştirmeye de 'don değiştirme' denir. Hacı Bektaş don değiştiriyor ve turna ya da güvercin şeklinde geliyor.