Whipple Ameliyatı Kimlere Uygulanabilir?

Pankreas kanserlerinde erken teşhis edilen ve pankreas başında bulunan tümörler için uygulanan Whipple ameliyatı yöntemi ile başarılı sonuçlar alınması mümkün oluyor. Bu yöntem üç şekilde yapılabilmektedir. Açık, laparoskopik ve robotik olarak gerçekleştirebilir. Birinci derecede bulguları fazla ilerlemiş ya da hastalığı nüksetmiş hastalarda Whipple Ameliyatı uygulaması tercih edilmemektedir. daha detaylı bilgi almak için https://www.mfatihcan.com/pankreas-hastaliklari sayfasını inceleyebilirsiniz. Pankreas kanseri dünyada en çok ölümle sonuçlanan dördüncü kanser tipidir. Dolayısıyla Whipple ameliyatı yöntemi pankreas kanserinde tek tedavi şekli olan cerrahi yöntemlerden biri olarak da düşünülmektedir.

Whipple Ameliyatı Sonrası Komplikasyon Gelişir mi?

Pankreas kanserinde erken teşhis edilen pankreas tümörü, pankreas başı,12 parmak bağırsağı ve bu bölümlere yakın yerlerde oluştuğu takdirde tedavi planında bu üç organın olduğu bölgenin komple temizlenmesine karar verilir. Bu 3 organ yapışık olduklarından birbirlerinden ayrılmaları mümkün olmayacaktır. Bu nedenle de pankreas başı,12 parmak bağırsağı ve safra yollarının tümöre yakın bölümlerinin alınması operasyonu Whipple operasyonudur. Mide de giriş ve çıkışında kapak gibi davranan adale sistemine Pilor adı verilir. Bu kapağın ameliyat sırasında korunması sindirim şikâyetlerini azaltır. Whipple ameliyatları yaklaşık olarak 5 -8 saat arası bir süre içinde gerçekleşir. Sürenin daha kısa ya da uzun olmasını tümörün bulunduğu yerle beraber yayıldığı bölgeler de etkiler. Ameliyat sonrası hastanın hastanede kalış süresi 7-10 gündür. Ameliyat sonrasında yara enfeksiyonları, emboli ya da akciğer problemleri tüm operasyonlarda olduğu gibi görülebilir. Bu ameliyata has görülebilecek en yaygın iki komplikasyon mide boşalmasında gecikme ve pankreas salgılarının akması için yapılan yeni yollarda sızıntılar olma olasılığıdır. Mide boşalmasındaki gecikme yaşamı tehdit edecek bir problem değildir. Sadece burundan sokulan ve ucu midede sonlanan sondanın çekilememesinden kaynaklana bir durumdur.