Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (VTYS) Nedir

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ(VTYS) Veritabanı yönetim sistemleri, fiziksel hafızada bilgileri çeşitli özelliklere göre gruplandırıp şekillendirdikten sonra saklayan programdır. Kısaca VTYS diye adlandırılır. VTYS, saklanan bu veriyi, SQL komutları ile insanların istekleri çerçevesinde işler, yeniden şekillendirir. Yani, Veritabanı Yönetim Sistemi’nin bir ucunda, bilgisayar disk(ler)inde saklanan düzenlenmiş veriler, diğer ucunda ise bir kullanıcı (genellikle insan) vardır. Veritabanı Yönetim Sistemleri, her zaman bir kullanıcıya, yönetim ekranlarından bilgi vermek için kullanılmaz. Bazen kullanıcı konumunda doğrudan bir insan yerine bir programda olabilir. Bilgi ve veri kavramları birbiriyle karıştırılabilmektedir. Bilgi (information) ve veri ifadeleri çeşitli açılardan açıklanabilir. Genellikle veri ile bilgi arasında farklılık olduğu ve bilgiyi elde etmeye yarayan işlenmemiş ham maddenin veri olduğu kabul edilir. Öğrenilmek istenilen şeyleri bildikten ve veriyi kullanmaya başladıktan sonra bilgi ifadesi ortaya çıkar. Veri, bir kişinin formülleştirmeye veya kayıt etmeye değer bulduğu her türlü olay ve fikir anlamına da gelmektedir. Bilgisayarda veri depolama işlemleri için çoğunlukla veritabanı yönetim sistemleri kullanılır. Kısacası veri bilginin işlenmemiş halidir ve veri işlendikten sonra bilgi olarak kullanılr. Veritabanı yönetim sistemlerinde yanlış verinin depolanmasına ve/veya verinin istenmeyen kişilerin kullanımına sunulmasının engelleyen birtakım imkânlar bulunur. Çeşitli konularda birçok bilgi saklanması gerektiği zaman bu işlemler klasik dosya sistemi ve veritabanı sistemi ile yürütülebilir.