Selçuklu Döneminde Yapılan Mimari Eserler

Seçuklular döneminde Anadolu’da yapılan mimari eserler, camiler, medreseler, saraylar hangileridir? Hakkında bilgi. Selçuklular Devri: Selçuklular devrinde Anadolu’nun birçok yerlerinde bugüne kadar ayakta duran önemli mimarlık eserleri meydana getirilmiştir. Bu eserlerin başında camiler, medreseler, türbeler, kervansaraylar, hanlar gelir. Selçukluların ticaret yolları üzerinde gidip gelen kervanlar için birer günlük mesafelerde yaptıkları kervansaraylar devrin mimarlık üslûbunu belirten en güzel örnekler arasındadır. Bunların başında Konya – Aksaray yolu üzerindeki Sultan Hanı (1229), Kayseri – Sivas yolu üzerindeki Sultan Hanı (1229), Konya yolundaki Ak Han (1250), İshaklı Kervansarayı bu çeşit eserlerin en önemlileridir. Selçuklular zamanında bir bilim ve din merkezi olan Konya başta olmak üzere Kayseri, Sivas, Divriği, Niğde, Van, Ahlat, Tokat, Erzurum, Amasya gibi merkezlerde çeşitli türbeler, medreseler yapılmıştır. Selçuklular, zamanın üniversitesi olan medreselere büyük önem verirdi. Konya’daki Sırçalı Medrese (1243), Karatay Medresesi (1252), Sivas’taki Gök Medrese (1271), Büruciye Medresesi (1270), Kayseri’deki Sahibiye Medresesi (1267), Şahın Medresesi (1270), Hand Hatun Medresesi (1237), Saracettin Medresesi (1238), Çifte Medrese (1205), Niksar’da Yağıbasan Medresesi (1157) bunların başlıca örnekleridir. Selçuklular devrinde yapılan camilerin en önemlileri de, yapılış sıralarına göre, şunlardır: Kayseri’de Ulucami ve Külük Camisi (1140), Sı vas’ta Ulucami (1180), Divriği’de Hisar Camisi (1180), Konya’da Alâet-tin Camisi (1220), Amasya’da Bur-malı Minare Camisi (1237), Kayseri’de Hand Hatun Camisi (1237), Konya’da İnce Minareli Cami (1258). Selçuklular zamanında çeşitli saraylar da yapılmıştır. Ancak, bugün bunlardan Konya’da Kılıç Arslan Sarayı ile Beyşehir Gölü’nün batı yakasındaki Kubadabat Sarayı’nın yıkıntıları kalmıştır.