KEY Ödemesi Alamayanlar İçin İtiraz Tarihleri ve Dilekçe Formu

KEY ödemelerini eksik veya tam alamayanlar 31 Aralık 2012 tarihine kadar dilekçe ile itiraz edebilirler. 8 Ekim 2012 tarihinde açıklanan son KEY listesinde de adınız yoksa (bkz. www.keyodemeleri.com) aşağıda bulunan dilekçe formunu doldurarak ilgili kuruma başvurmalısınız. İlgili kurum kişiden kişiye değişebilir. Buna göre: 1987-1995 yılları arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar, çalışmış olduğu KURUMLARINA, 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesi kapsamında banka, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları ve borsalarda çalışan ve sandıklara tabi olan kişiler, ÇALIŞMIŞ OLDUKLARI İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARA ve SANDIKLARA, 1987-1995 yılları arasında 506 sayılı Kanuna tabi sigortalı olarak çalışanlar, o tarihlerde çalıştıkları işyerlerinin işlem gördüğü SOSYAL GÜVENLİK İL/MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİNE, 1987-1995 yılları arasında Memur Emeklisi olanlar ise SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN Milli Müdafaa Cad. No: 24 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA, BAŞVURMALARI HALİNDE KONU İLE İLGİLİ BİLGİ ALABİLECEKLERDİR.