Kan Grubu Tablosu ve Kan Grupları Hakkında

[caption id="attachment_841" align="alignleft" width="272"]Kan Grubu Tablosu ve Kan Grupları Hakkında Kan Grubu Tablosu ve Kan Grupları Hakkında[/caption]Kan Uyum Tablosu, hangi kan grubu hangi kan grubundan kan alabilir, hangi kan grubu ile uyumludur şematik gösterimi. Kan bakımından insanlar başlıca 4 grupa ayrılır: 1 — A Grubu; 2 — B Grubu; 3 — AB Grubu; 4 — 0 Grubu. Bunlardan başka birtakım ara gruplar daha vardır. Ayrıca, kanda RH harfleriyle gösterilen özel bir etken bulunur. Kan gruplarının özellikleri şunlardır: A Grubu — Bu gruptan olanlar hem kendi gruplarından, hem de 0 grubundan kan alabilirler. Başka gruptakilere kan veremezler. B Grubu — Bu gruptan olanlar da tıpkı A grupundakiler gibi, hem kendi gruplarından, hem de 0 grubundan kan alabilirler, başkasına veremezler. AB Grubu — Herkesten kan alabilirler. Bunlara «genel alıcılar» denir. 0 Grubu — Belirli bir miktarda herkese kan verebilir, kendi gruplarından başka hiçbir gruptaki insandan kan alamazlar. Bunlara da «genel vericiler» denir. RH Etkeni — Karı-kocada bu etkenin uyuşmazlığı, doğacak çocuk için, ölüm tehlikesi yaratan bir kan bozukluğuna yol açar.