İstanbul Üniversitesi Okutman ve Uzman Alımı Yapacak (2012)

İstanbul Üniversitesi, 1 Öğretim görevlisi, 1 Araştırma görevlisi, 3 Okutman ve 8 Uzman alımı yapacaktır. Başvurular için son tarih: 19 Kasım 2012‘dir. İlan ayrıntıları yazının devamında yer almaktadır. Koşullar: 1 Öğretim Görevlisi: Tıp Fakültesi Mezunu , Fizyoloji (Tıp) Doktorasını tamamlamış olmak. 1 Araştırma Görevlisi: 2547 Sayılı Kanunun 50/D maddesi uyarınca Sayılar Yöntemler alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak. 1 Okutman: YABANCI DİLLER BÖLÜMÜNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE İNGİLİZCE OKUTMANI İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ VEYA İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ,AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI, İNGİLİZCE MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLUP, İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DIŞINDAKİ BÖLÜMLERDEN MEZUN OLANLARIN PEDOGOJİK FORMASYON ALMIŞ VE EN AZ 3 YIL EĞİTİM ÖĞRETİM DENEYİMİ OLMASI 1 Okutman: EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE TÜRKÇE OKUTMANI Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans mezunu olup, Türk Dili alanında Yüksek Lisansını tamamlamış ve En az beş yıllık eğitim öğretim deneyimi olması 1 Okutman: EDEBİYAT FAKÜLTESİ ALMANCA-MÜTERCİM TERCÜMANLIK ANABİLİM DALINDA GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE ALMANCA OKUTMANI Almanca Mütercim Tercümanlık Lisans mezunu olup, En az 5 yıl Eğitim Öğretim deneyim sahibi olmak. Uzman: Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış, TS EN ISO/IEC 17025 Standardı eğitim sertifikalarına sahip ve klinik araştırıcı eğitimi sertifikasına sahip olmak. Uzman: Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlığını almış olmak. Uzman:Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlığını almış olmak. Uzman: Göz Hastalıkları Uzmanlığını almış olmak. Uzman Uzman: Göğüs Cerrahisi Uzmanlığını almış olmak. Uzman Uzman: Acil Tıp Uzmanlığını almış olmak. Uzman Uzman: Göz Hastalıkları Uzmanlığını almış olmak. Uzman Uzman: Dişhekimliği Fakültesi Lisans mezunu olmak. Uzman T.C.İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihli, 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmelikte gribilge.com 19.09.2009 tarihli, 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Elemanı alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) BAŞVURULAR Başvurular ilgili Birimlerin Dekanlıklarına/Müdürlüklerine şahsen veya posta ile yapılacak olup, internet aracılığı ile yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar İlgili Birimlerin Dekanlıklarına/Müdürlüklerine ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER Özgeçmiş Dilekçe(Başvuru dilekçelerinde başvurulan Birim/Bölüm/Anabilim Dalı, Ünvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.) 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopisi Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) Yabancı Dil Belgesi ALES Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak) Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak) Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge