Danimarkanın İhracatı Ne Kadar

Danimarka Ülkesi İhracatı Danimarkanın İhracatı Hakkında Bilgi Danimarka Krallığı, ya da kısaca Danimarka Kuzey Avrupa’da İskandinavya’da başkenti Kopenhag olan ülkedir. Danimarka anayasal bir monarşi olup, devlet başkanı 2′inci Margrethe’dır. Danimarka ekonomisi iyi bir büyüme performansı göstermekte, ortalama büyüme hızı son yıllarda %2.5-3 arasında seyretmektedir. Danimarka 33,000 ABD Doları civarında kişi başı geliri ile en zengin ve işsizlik oranının en düşük olduğu (%5 civarında) Avrupa ülkelerinden biridir. Yüksek kamu harcamaları Danimarka’da da karakteristiktir. Ancak vergi oranları daha düşüktür. GSYİH: Satınalma gücü paritesi – 198.5 milyar $ (2006 verileri) GSYİH – reel büyüme: %3 (2006 verileri) GSYİH – sektörlere göre: tarım: %1.4 endüstri: %24.6 hizmet: %74 (2006 verileri) Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %1.8 (2006 verileri) İş gücü: 2.91 milyon (2006 verileri) Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %76, endüstri %21, tarım %3 (2006 verileri) İşsizlik oranı: %4.5 (2006) Endüstri: Gıda ürünleri, makine ve araç gereç, tekstil ve giysi, kimyasallar, elektronikler, inşaat malzemeleri, mobilya, ahşap ürünler, gemi yapımı Endüstrinin büyüme oranı: %2.5 (2006 verileri) Elektrik üretimi: 38.02 milyar kWh (2004) Elektrik tüketimi: 32.56 milyar kWh (2004) Elektrik ihracatı: 11.5 milyar kWh (2004) Elektrik ithalatı: 8.7 milyar kWh (2004) Tarım ürünleri: Tahıl, patates, şeker pancarı, domuz ve sığır eti, süt ürünleri, balık İhracat: 93.93 milyar $ (2006) İhracat ürünleri: Makine ve aletler, et ve et ürünleri, süt ürünleri, balık, kimyasallar, mobilya, gemi İhracat ortakları: Almanya %17.6, İsveç %13.2, Birleşik Krallık %8.7, ABD %6.4, Fransa %5.5, Hollanda %5.3, Norveç %5.1 (2005) İthalat: 89.32 milyar $ (2006) İthalat ürünleri: Makine ve araç gereç, hammaddeler ve endüstriyel mallar, kimyasallar, gıda, tüketim malları İthalat ortakları: Almanya %20.5, İsveç %13.8, Norveç %6.6, Hollanda %6.5, Birleşik Krallık %5.9, Çin %4.7, Fransa %4.2, İtalya %4.1 (2005) Dış borç tutarı: 585.1 milyar $ (2008)