Babür İmparatorluğu

Babür İmparatorluğu
[caption id="attachment_1588" align="alignleft" width="300"]Babür İmparatorluğu Babür İmparatorluğu[/caption]Babür İmparatorluğu. Baba tarafından *Timur’un, ana tarafından ‘Cengiz Han’ın soyundan gelen Zahirüddin Muhammet Babür, Fergana hükümdarı olduğu zaman (1494) on bir yaşında bir çocuktu. Bu yüzden saltanat iddiasında bulunan amcasının, dayısının ve daha başkalarının hücumuna uğradı. Hepsiyle çarpıştıysa da sonunda tahtından oldu (1501). taht peşinde Babür bu çarpışmalar içinde pişmiş cesur, iradeli, ince zekâlı bir a- damdı. Yenilgisinden yılmadı, yanındaki askerleri ile birlikte Afganistan’a geçti, büyük bir güçlükle karşılaşmadan Kâbil’i ele geçirdi (1504). Merkezi Kâbil olmak üzere küçük bir devlet kurdu, Fergana ve Semerkant’- tan kaçıp gelen Türkleri de buralara yerleştirdi. Bir süre eski ülkesini geri almak, egemenliğini Türkistan’a yaymak için savaştıysa da bir sonuç alamadı. Bunun üzerine gözünü Hindistan’a çevirdi. Hint padişahı Babür O zamanlar ‘Hindistan kargaşalık içinde bir ülke, bir ülkeden de öte âdeta bir kıtaydı. Babür bunu fırsat bilerek güneye yöneldi. Zaten o sırada Delhi padişahlığı için kendisine başvurmuşlardı. Bu fırsattan yararlanarak Hindistan’a yürüdü, 1524’te Pencap’ı, 1526’da kanlı bir çarpışma• sonunda Delhi’yi ele geçirdi. Art arda öteki büyük şehirleri de ele geçi-rerek 1528’e kadar Kuzey Hindistan’ın fethini tamamladı. Babür’ün kurduğu imparatorluk 1858’e kadar 332 yıl sürdü. Babür’ün ölümünden sonra yerine geçen Hü-mayun devrinde imparatorluk sarsıntı geçirdiyse de onun oğlu Ekber Şah zamanında en yüksek kudretine ulaştı. Avrupalıların Büyük Moğol imparatorluğu adını verdikleri bu büyük Türk-Hint İmparatorluğu Babür ve Ekber şahların attığı sağlam temeller sayesinde yüzyıllarca yaşadı.