Avrupa Kıtası’ndaki Ovalar ve Yaylalar

Avrupa Kıtasında bulunan ovalar, yaylalar ve özellikleri nelerdir? Avrupa Kıtasındaki ovalar ve yaylalar hakkında bilgi. Kıtanın dağlık kesimlerinde yer yer oluşan kesintiler, parçalanmış yaylalarla kaplıdır. İspanya’nın büyük bölümünü kaplayan Meseta, Pireneler ile Sierra Nevada arasında uzanır. Fransa’da, Massif Central Pireneler ile Alpler; Bulgaristan’da Rodop Yaylası, Pindus Dağları ile Balkanlar arasındaki boşluğu doldurur. Avrupa’nın, Akdeniz’deki kesimiyle kuzeybatısı arasında geçit oluşturan düzlüklerse Rhone Vadisi (Alpler ile Massif Central arasında) ve Carcassonne Ovası’dır (Massif Central ile Pireneler arasında). Akdeniz kıyılarındaki güney kesiminde Andalusia (Endülüs) ve Aragon (İspanya), Po (İtalya), Atina (Yunanistan) gibi yüksek bölgeler arasında uzanan ovalar bulunur. Fransa’dan doğuda Ukrayna’ya kadar yayılan Merkez Yaylası; yayla, tepe ve ovalardan oluşur. Kuzeydoğu Fransa, Kuzey Lüksemburg, Güneydoğu Belçika’yı kaplayan Ardenler Yaylası, Merkez Yaylası’ nın batı kenarını oluşturur. Bu bölgenin kuzeyinde yer alan Hollanda’nın ise büyük bölümü deniz düzeyinin altındadır. Orta Avrupa’da güneydeki dağlık kütlenin kuzeyinde bulunan büyük Kuzey Avrupa Ovası doğuya doğru yayılır. Doğu Almanya’nın hemen tümünü bu ova kaplarken, İsviçre’de Mittelland Yaylası, Avusturya’da da Tuna Vadisi geniş yer tutar. Tuna Vadisi doğuda genişleyerek Viyana Havzası’nı oluşturur. Kuzey Ovası ile Merkez Yaylası’nın bir bölümünü kapsayan Almanya’nın güneybatısında Renanya Vadisi yer alır. İsviçre sınırında Frankfurtam-Main ve Wiesbaden’e kadar uzanan ve Vojlar ile Karaormanlar arasında yer alan Orta Rhine (Ren) Ovası, Orta Avrupa’nın dikkat çeken düzlüklerindendir. Doğu Avrupa, iki büyük düzlük kuşağında aşılır. Bunlardan biri Polonya’nın hemen hemen tümünü kaplayan Kuzey Avrupa Ovası, öteki de Macaristan, Balkanlar ve Romanya’nın bazı kesimlerini örten Tuna Vadisi’dir. Bu düzlüklerin arasında Bohemya ve Moravya yaylaları uzanır. Güneydoğu yönünde Türkiye ve Ege Denizi’ne doğru açılan Meriç Vadisi, Bulgaristan’ın başlıca düzlüğüdür. Kuzeyde, İskandinavya kıyılarını, sular altında kalan buzul vadileri kaplarken, doğuda Rusya Federasyonu topraklarını engebeli ovalar örter.