Avrupa Kıtası’ndaki Irmaklar ve Göller

Avrupa Kıtası’nda bulunan ırmaklar ve göller nelerdir? Avrupa’daki ırmakların ve göllerin özellikleri, hakkında bilgi. Avrupa’nın başlıca gölleri, iki buzullaşmış alanda toplanır. Bunlardan biri İskandinavya ile Rusya Federasyonu’nun kuzeybatısında, öteki de Alpler’in kenarlarında uzanır. En büyük göller, St. Petersbur’un (eski Leningrad) kuzeyinde ve doğusundaki Ladoga (18.135 km2) ve Onega’dır (9.700 km2).İsveç ve Finlandiya’ da da binlerce gölün toplandığı alanlar vardır. Dağlardaki buzullaşmanın vadiler açtığı Alpler çevresindeki başlıca göller; İsviçre’de Leman, Cenevre, Neuchatel, Zürich ve Locamo; Almanya, Avusturya ve İsviçre arasında Maggiore ve Lugano; İtalya’da Como ve Gar-da’dır. Bir bölümü Avrupa’da bulunan ve bir iç deniz olan Hazar Denizi (372. 960 km2), bazı coğrafyacılara göre dünyanın en büyük gölüdür. Avrupa’daki ırmaklar, düzgün olmayan bir biçimde güneybatıdan kuzeydoğuya uzanan bir boşaltma havzasını aşarlar. Moskova’nın batısında doğan ve Hazar Denizi’ne dökülen Volga (3.960 km) kıtanın en uzun ırmağıdır. Beyaz Deniz’e dökülen Kuzey Dvina, Barents Denizi’ne dökülen Peçora, Karadeniz’e dökülen Don, Dnyepr ve Dnyestr, Rusya Ovası’nın öteki önemli ırmaklarıdır. Alpler’den doğan Ren Kuzey Denizi’ne, Rhone Akdeniz’e, Karaormanlar’dan doğan Tuna ise güneydoğuya yönelerek Karadeniz’e dökülür. İtalya’da Po; İspanya’da Ebro ve Guadalquivir; İspanya ve Portekiz’de Guadiana, Tajo ve Douro; Fransa’da Garonne, Loire ve Seine; Büyük Britanya’da Thames; Almanya’da Weser ve Elbe; Almanya ve Polonya’da Oder; Polonya’da Vistül öteki büyük ırmaklardır. Avrupa’da ırmaklar; karaiçi suyolu taşımacılığı ve elektrik üretimi açısından büyük önem taşır. .