Atık Yönetiminin Kapsamı

Bir ürünün tasarlanmasından üretim ve tüketim aşamasına kadar tüm safhalarda ortaya çıkan, artık kullanılmayan veya kullanımdan düşen her türlü katı, sıvı ve gaz halindeki madde atık olarak kabul edilir. Atık yönetim planı ortaya çıkan bu atıkların yönetiminin planlanması amacıyla ortaya konan plan ve programdır. Atık yönetiminin daha sağlıklı olmasını, belirli plan ve program çerçevesinde daha profesyonel şekilde gerçekleşmesini sağlayan atık yönetim planı hakkında internet sitelerindeki firmaları ziyaret ederek daha geniş bilgi alabilirsiniz. Atık yönetimi ile ilgili esaslar ve kurallar 2015 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir. Bu esas ve kurallar atıkların kayağından doğru bir şekilde toplanmasını, atıkların kaynağında azaltılmasını, türüne uygun depolama tesislerinde depolanmasını, türüne göre geri dönüşüme kazandırılmasını ve yine türüne uygun şekilde bertaraf edilmesini düzenler.

Atık Yönetim Planı Nedir

Atık yönetim planı; her 3 yılda bir tehlikeli veya tehlikesiz atık üreten sanayi kuruluşları ve işletmeleri tarafından oluşturulması gereken bir programdır. Bu programın atığın türüne uygun şekilde oluşturulması gerekir. Tehlikeli atık üreten bir sanayici üretmiş olduğu bu atık hakkında miktar, depolama, geri dönüşüm, bertaraf bilgilerini ilgili kamu birimi ile paylaşmak zorundadır. Böylece atık yönetimi daha profesyonel bir çizgiye kavuşmuş olur.