Altınordu Devleti

Altınordu Devleti
[caption id="attachment_1549" align="alignleft" width="400"]Altınordu Devleti Altınordu Devleti[/caption]Altınordu Devleti. *Cengiz Han’ın torunu Batu Han (Cuci’nin oğlu) batıya yaptığı seferlerde üst üste parlak zaferler kazanmış, imparatorluğun sınırlarını Kar- patlar’a kadar genişletmişti (1241). İmparatorluğun batısında, Karadeniz, Kafkasya, Hazar Denizi, Aral Gölü, Urallar ve Kuzey Rusya arasında kalan ve Altınordu adı verilen bu yerleri, Büyük Han’a bağlı olmakla birlikte Batu Han bağımsız bir şekilde yönetiyordu. 1255’te Batu Han ölünce yerine kardeşi Berke Han geçti. Berke’nin zamanında devlet daha bağımsız oldu. İslâmlığı kabul eden Berke Han, gene bir Cengiz kolu olan İlhanlı hakanı Abaka Han ile savaşırken öldü (1266). Berke’den sonra gelen hanlar İslâm olmadılar, ama İslâmlık Altınordu ül-kesinde gene de hayli yayıldı. Ancak Özberk Han’m (1312-1342) İslâm olmasından sonra bu din bütün Altın- ordu’ya yayıldı. Ünlü gezgin İbni Battuta’nm anlattığına göre, Özberk Han zamanında devlet merkezi Saray (bugünkü Vol- gograd yakınındaydı) yüz bin nüfuslu bir kültür ve sanayi merkeziydi. Altınordu Hanlığı Rus tarihini ve devlet örgütlenmesini oldukça etkilemiş, İslâmlığın Türkler arasında yaygınlaşmasını kolaylaştırarak Türk-Rus karışmasını önlemiştir.