Altın Nedir, Nasıl Yapılır ve Tarihi

Altın Nedir, Nasıl Yapılır ve Tarihi
[caption id="attachment_1552" align="alignleft" width="400"]Altın Nedir, Nasıl Yapılır ve Tarihi Altın Nedir, Nasıl Yapılır ve Tarihi[/caption]ALTIN. Havadan ve sudan etkilenmeyen sarı renkli maden. Yoğunluğu: 19,5. Uluslararası bir bunalım çıktığı zaman, altının onsu (31 gr) Londra borsasmda bir günde 4 dolar birden artabilir. Aynı anda İstanbul’da külçe altının gramı 2 liralık bir yükseliş gösterir. Siyasal olayların etkisiyle fiyatı böylesine değişebilmek için, bu madenin neylesine değerli olması gerektiğini düşünün! Az bulunan şey pahalıdır. Altın, doğada saf halde bulunur. Ama daima çok az miktarda bulunduğundan pahalıdır. Kuvars kayalarında, damarlar halinde veya yeryüzünde altın yatakları denilen çökeltiler halinde kumla karışık olarak parıldar. Gümüş veya tellür alaşımları halinde ise beyaz pulları andırır. XIX. yy.da, Amerika’da, «altına hücum» döneminde, altın arayıcılarının yaptığı gibi, altını kumdan ayırmak için yıkamak gerekir. Bu sarı renkli maden çekilip ince tel haline getirilebileceği gibi, dövülerek milimetrenin binde biri kalınlığından çok ince yapraklar haline de getirilebilir. Eskiler altını pek erken tanıyıp öğ-renmişlerdi. Bizans ve Kiev’de ikona ressamları zemin süslemesinde yaprak halinde (varak) altın kullanırlardı ve bu madenle yapılan ikonalar gizemli bir parıltıyla parlardı. Türkler, elyazmalarında minyatürlerin ve tezhipli sayfaların kenarlarını süslerken altın varakları «zamkı arabî» denilen tutkalla birlikte ezdikten sonra bunu, küçük bir akik bilya yardımıyla (mühre) sürte sürte kâğıda geçirir ve yaldız yaparlardı. Ciltçiler ise yaldız basma aygıtları kullanarak değerli eserlerin ciltlerini bu değerli ma denle süslerlerdi. Altının tek sakıncası pek sert olmayışıdır. Kuyumcular bu kusuru, daha dayanıklı alaşımlar yaparak giderirler. Altın bilezikler, Agamemnon’-un ölü maskesi, Tutankhamon’un hâzineleri saf altından yapılmış değildi. Bir alaşımdaki altının oranı (ayar), kırat’la ölçülür. Saf altın 24 ayar kabul edilir. 18 ayar altının dörtte biri bakır veya gümüştür. Ayar damgası, altının ayarını gösterir. Bazı mücevherler basit bir altm kaplamayla örtülüdür. İki altm yaprağın arasına bir bakır yaprak yerleştirilir; sonra hepsi birden dövülerek veya silindirden geçirilerek sıkıca yapıştırılır. Artık yapılacak iş, elde edilen yaprağı mücevher haline getirmek i- çin işlemekten, biçimlendirmekten ibarettir.