Alkolizm Tarihi ve Alkolizm Üzerine

Alkolizm Tarihi ve Alkolizm Üzerine
[caption id="attachment_1555" align="alignleft" width="400"]Alkolizm Tarihi ve Alkolizm Üzerine Alkolizm Tarihi ve Alkolizm Üzerine[/caption]Alkolizm. Alkollü içkilerin, sağlığı bozacak kadar aşırı derecede kullanılması. Kutsal Kitap’a göre Nuh, önce bir bağ kütüğü dikmiş, sonra onun üzümünden *şarap yapmış ve bu şarabı içerek sarhoş olmuştu. Eğer böyley- se, alkolün ilk kurbanı Nuh’tur denebilir. Çünkü şarabın, bütün alkollü içkiler gibi, ciddî bir sakıncası vardır: sarhoşluğa ve süreğen alkolizme yol açabilir. sarhoşluk Aldığımız besinler ve içkiler, sindirildikten sonra, kana geçer ve vücudun tüm organlarım besler. Kanda çok miktarda alkol bulunursa, bütün organlar (bu arada *beyin) belli bir ölçüden sonra zehire dönüşen alkolü alacaktır. Kanda bulunan saf alkol miktarına alkolemi adı verilir. Bir yemek sırasında, 10 derecelik bir şaraptan dörtte üç litre içmek, kanın her litresinde 0,8 gramlık alkolemi yaratır: bu, sarhoşluğun başlangıcı demektir; böyle bir durumda genellikle tepkilerin hızı azalır. Özellikle gençlerde bundan daha az miktarda içilse bile, eğer alkol aç karnına alınmışsa tepkiler hemen yavaşlar. Litre başına 1 gramdan sonra «çift görme» başlar; 4 gramda, derin sarhoşluk başgösterir (buna «fitil gibi sarhoş» denir). Hafif bile olsa, sarhoşken herhangi bir taşıtı kullanmak çok tehlikelidir. Dünyanın hemen her yerinde ve Türkiye’de trafik kazalarının yarısından çoğuna aşırı alkol alınmış olması yol açmaktadır. süreğen alkolizm Geçici veya olağandışı sarhoşluktan daha kötüsü de vardır: alkollü içkilerin çok sürekli alınmasından doğan alkolizm. Şurası iyi anlaşılmalıdır ki, insan gerçek anlamıyla hiç sarhoş olmadığı halde de alkolik olabilir. Alkolik, sinirsel bozukluklar gösterir, delirium tremenes (titremeyle birlikte gelen, çok ciddî bir tür sayıklama) bunalımlarına kadar varan sanrılar görür; giderek karaciğer iyice bozu- işlemez olur: buna siroz hastalığı denir. Ayrıca alkolizm, anormal çocukların doğumuna da yol açabilir: geri zekâlı çocukların yüzde 60’ı alkolik ana-babadan doğmuştur.