Alacak Davasının Gelişme Süreci

Alacak davası sürecinde kişinin kendini mahkeme önünde haklı çıkarmayı ve alacağını tahsil etmesi için açılan dava sürecini kapsar. Bu süreçte önemli olan şey mahkemeye sunulan bilgi ve belgelerin doğru olmasıdır. Detaylı bilgi için https://www.eminhukukburosu.com/calisma-alanlarimiz/icra-hukuku/alacak-davasi.html sayfasından inceleme yapabilirsiniz. Bu yüzden mahkeme tarafından haklı görülen kişi neticesinde karar çıkarak tahsil işlemi de başlatılmış olur. Eğer mahkeme bu süreçte ikna edilmez ise o zaman bu süreç kişi lehine olumsuz sonuçlanabilir. Alacak Davasının gelişmesi için bu süreci destekleyen bir oluşumun olmayı gerekir. Yani kişinin haklı olarak bu sürece girmesi ve bunun belgelenmesi gerekir. Aksi takdirde dava süreci olumsuz olarak sonuca bağlanabilir. Alacak davası sürecinde tahsil sürecinin başlamadı için karşı tarafın mahkemeye gelmesi ve beyanda bulunması gerekir. Eğer kişi gelmez ise o zaman da mahkeme onun aleyhine karar verebilir.

Alacak Davasının Nitelikleri

Alacak Davası için öncelikle belirlenen sürecin geçmesi ile kişi mahkemeye başvurarak dava açar. Bu süreçte mahkeme alacaklıya haklı gördükten sonra tahsil edilecek kişi ile irtibata geçer. Kişi eğer onay verip ödeme yaparsa süreç kapanır. Eğer aksi bor durum gerçekleşirse o zaman da alacak davası haciz ya da ceza işlemi ile uygulamaya girer. Mahkemenin alacaklıya dönük gerçekleştirdiği bu süreç kapsamında ödeme işlemi tam olarak yapılana kadar bu süreç devam eder ve kısa sürede sürecin kapanma işlemi gerçekleşir.