Acı Duygusu

Acı Duygusu
[caption id="attachment_1594" align="alignleft" width="300"]Acı Duygusu Acı Duygusu[/caption]acı duygusu. Bedende duyulan acı her şeyden önce bir tehlike işareti, bir hastalık veya bir doku bozukluğu (yara) belirtisidir. Sürekli olanına ağrı denir. ve çoğu zaman bu iki sözcük eşanlamda kullanılır. Acı, organizmanın bir kısmını az veya çok tehdit eden bozukluğu bildirmek üzere sinir sisteminin, bilince gönderdiği bir haberdir. Bedende duyulan acı her şeyden Yani acıyan yer neresi olursa olsun, onun duyulmasını sağlayan merkez beyin kabuğudur. Organlardaki, özellikle acıya karşı çok duyarlı olan derideki dokunma cisimcikleri acı duyumunu sinirler yoluyla beyne iletir. Bu bakımdan acının yararı vardır, çünkü, onu yaratan rahatsızlığın yerini aramayı ve bulmayı sağlar. Acı çeşitli biçimde (yanma, batma v.b.) olabilir ve acının cinsi, doktoran hastalığa teşhis koymasına yarar. Ama acı aynı zamanda elden geldi- ğince kısa sürede dindirilmesi, hiç olmazsa hafifletilmesi gereken üzücü bir duyumdur. Acının iki ayrı tedavi yolu vardır. Birincisi doku bozukluğunu veya^hastalığı tedavi ederek acının sebebini yok etmeyi öngörür. İkincisi *ilaç (ağrı dindirici veya uyuşturucu) vererek kısa bir süre içinde hastayı veya yaralıyı rahata kavuşturmak amacı güder. ruhsal acı Kişinin ruhsal durumu bazen beden sağlığını adamakıllı etkileyebilir. Bu bakımdan, kaynağı her zaman belli olmasa bile ruhsal acı da yine tıbbî nedenlere dayanır. Ruhsal acı insanın içine ağır ağır yerleşir ve sonunda yalnızlık, başarısızlık, suçluluk gibi ruh çöküntüsü nedenleri yaratır. Ruhsal acı bedensel acının tersine, hiç bir zaman nedenleri yönünden tedavi edilemez, yalnız sonuçlan yönünden tedavi konusudur. Bu tedavi, öteden beri bilinen çarelere (eğlenceler, değişik çalışmalar, geziler v.b.) veya sinir ve ruh tedavisindeki son buluşlara başvurularak yapılır.