Yatay Geçiş Başvuruları Ne Zaman Yapılır ?

Yatay geçiş yapmak isteyen Lisans öğrencileri için başvuru tarihleri Temmuz ayında, Önlisans öğrencileri için Ocak ayında açıklanmaktadır. Açıklanan listelere yok.gov.tr adresinden veya üniversitelerin web sitelerinden ulaşılabilir. Yatay geçiş tarihleri toplu olarak: (4) Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilir. Önlisans için yatay geçiş tarihleri Ocakta, Lisans için Temmuz ayında ilan edilir: (5) Önlisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için ise Temmuz ayı içinde ilan edilir. Lisans için yatay geçiş tarihleri: (6) Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfları için, beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir. Yatay Geçiş Hangi Zamanlarda Yapılabilir ? MADDE 6 – (1) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. (Hazırlık sınıfı hariçtir)