Oniki Ada

Oniki Ada

Ege Denizi'nin güneydoğu­sunda Yunanistan'a bağlı olan adalar toplu­luğu. Türkiye'ye çok yakındır. Rodos, İstanköy (Kos), Kerpe (Karpathos), Tilos, Sömbeki, Harkı (Kalki), Leros, Patmos, Nisiros, Astropalya (Astlpalaia), Kalimnos, Kaşot (Kasos) adalarından oluşur. Bu adaların merkezi Rodos'tur. XIII. yüzyılda Akka'dan çıkardan şövalyelerin eline geçti. Rodos, Memluklere ve Osmanlılara karşı Hıristiyan devletlerin düzenledikleri olaylarda rol oy­nadı. Fatih Sultan Mehmet zamanında Me­sih Paşa (1480). II. Bayezit döneminde Ke­mal Reis (1503) komutasındaki Türk kuv­vetleri Rodos'u kuşattılarsa da ele geçireme­diler. Kanuni Sultan Süleyman zamanında büyük bir donanma ve 50 bin kişilik bir kuvvetle Rodos kuşatıldı. Padişah da Mar­maris'ten adaya geçti. Yardım alma umudu kalmayan baş şövalye bazı koşullarla adayı teslim etti (1522). Rodos, bir Türk sancağı haline getirildi. Osmanlı imparatorluğu yö­netimindeki adalar topluluğunun merkezi Rodos ve Sakız arasında değişti. 1911'de başlayan Baü Trablus savaşmda başarı sağ­layamayan İtalyanlar On iki adayı işgal etti­ler (1912). Uşi antlaşmasına göre, İtalyanlar On iki adayı boşaltacaklardı. Balkan savaşı başlayınca, İtalyanlar antlaşmaya uymadı­lar. Birinci Dünya savaşında On iki ada İtal­ya' nın egemenliğine geçti. İkinci Dünya sa­vaşmda bu adalar İngiliz kuvvetleri tarafı­dan işgal edildi. Savaş bittikten sonra Yuna­nistan'a verildi (1948).