İlköğretim Haftası Hakkında

[caption id="attachment_518" align="alignleft" width="300"]İlköğretim Haftası Hakkında İlköğretim Haftası Hakkında[/caption]1961 yılında çıkarılan bir kanun ile okulların açıldığı ilk hafta İlköğretim Haftası olarak kabul edilmiştir. 6 yaşını dolduran tüm çocuklar ilkokula başlamak zorundadır. Bu uygulama, ülkemizdeki ilköğretim seferberliğinin başarısını yükseltebilmek için devlet tarafından zorunlu tutulmuştur. İlköğretim kız ve erkek tüm vatandaşlarımız için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. İlköğretim haftasının bir diğer amacı da okul dışında okuma yazma bilmeyenlerin yaşları ne olursa olsun ilköğretim olanaklarından yararlanmalarını sağlamaktır. Bu amaçla çeşitli kurslar açılır. Bu kursları bitirenlere de birer katılım belgesi verilir. İlkokullarda neşe ve sevinç içinde kutlanan İlköğretim Haftasında çeşitli yarışmalar, konferanslar ve münazaralar düzenlenir. Okul duvar gazetelerinde İlköğretim Haftası ile ilgili şiirler ve yazılar yer alır. Radyo ve televizyon programlarında haftanın önemini açıklayıcı konuşmalar ve açık oturumlar yapılır. İlköğretim çağındaki çocuklara başta kuma yazma olmak üzere çeşitli beceriler öğretilir. Çocuklar ömür boyu kendilerine gerekli olan bilgisini aktarma, uygulama, uygarca ve saygılı bir şekilde tartışma, arkadaşları ile iyi geçinme, doğruluk, büyüklere saygı, küçüklere sevgi ve hoşgörü, örnek davranışlar, temizlik ve çeşitli el becerileri bilgileri bu çağda öğretmenlerinden öğrenilir. Yurdumuzda zorunlu öğrenim çağında olup da zihinsel, sosyal, ruhsal ve diğer duyu engelleri olan çocuklarında öğrenimini devlet sağlamakla mükelleftir. Geri ve üstün zekalı çocukların öğrenimlerini yapacakları özel eğitim kurumları yanında anne ve babası olmayan ya da annesi babası tarafından terkedilmiş olan çocuklar da yine devletçe açılan yetiştirme yurtlarında eğitimlerini tamamlarlar. Bu yurtlarda birer meslek edinerek hayata atılırlar.