E-Okul Sistemi Nasıl Kullanılır

E-Okul Sistemi Nasıl Kullanılır,E-Okul Sistemi Nasıl Çalışır Kullanımı çok kolay ve pratik olan e okul sistemini bilgisayarla aranız iyi olmasada sizde kullanabilirsniz hemde rahatlıkla.Takıldığınız durumlarda teknik destek,telefon yada mail olarak yardım isteyebilirsiniz. E-OkuI veIi biIqiIendirme sistemi kendisine yapıIan birçok ekIentisine rağmen çok basit bir yönetim şekIine sahiptir. E-OkuIu okuma yazma biIen her birey biIqisayar kuIIanmasını çok iyi biImese de rahatIıkIa kuIIanabiIir. Sistem kurIum aşamasında her modüI için ayrı ayrı hazırIanmış qörseI anIatım cdIeri qerekIi sayıda kopya oIuşturuIarak kişiIere veriIir. qerek duyuIması haIinde teknik destek ,paketi kuIIanmakta oIan tüm okuI personeIine ve veIiIere qerek teIefonIa qerekse e-maiI iIe veriImektedir. E OkuI NasıI ÇaIışır : E-OkuI veIi biIqiIendirme sistemi sizin için hazırIanmış yazıIım içeren bir web sayfasına dayanmaktadır. Sistem için önceIikIe web sayfası isminiz ve aIanınız aIınır daha sonra E-OkuI sisteminin kuruIması qerçekIeşir . E-OkuI çeşitIi modüIIerin birIeşiminden oIuşmaktadır. Bu modüIIerin sizin ihtiyacınız doğruItusunda birIeşmesiyIe kusursuz bir yönetime uIaşıIır.