Atanan Ancak Göreve Başlamayan Öğretmenlere Ceza

[caption id="attachment_1150" align="alignleft" width="300"]Atanan Ancak Göreve Başlamayan Öğretmenlere Ceza Atanan Ancak Göreve Başlamayan Öğretmenlere Ceza[/caption]Öğretmen atamalarına başvurup, ataması gerçekleştirildiği halde göreve başlamayan öğretmenlere: atandıkları tarihten itibaren 1 yıl geçmeden yeniden atanmak üzere başvurmama cezası verilir. “Öğretmen olarak ataması yapılanlardan başvurusunda belirtilen elektronik posta adresine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik posta yoluyla tebligat yapıldığı hâlde yasal süre içinde göreve başlamayanların atamaları 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddeleri kapsamında iptal edilecektir. Bu durumda olanlar, atandıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeden öğretmenliğe yeniden atanmak üzere başvuramayacaklardır.”