AÖF Yeni Dönemlik-Kredili Sistemde Ders ve Sınıf Geçme Nasıl Olacak?- örneklerle anlatım

2012-2013-AÖF Kredili Sistemde ders geçme notları,4′lük Not Sisteminin 100′lük Sistemdeki karşılıkları ,Ders ve Sınıf Geçme Rehberi, . Kredili sistem örgün öğretimde okuyanların oldukça iyi bildiği bir sistemdir. Bu sistemde 1 yıl 2 dönemden oluşur ve teknik olarak sınıfta kalmak veya yıl tekrarı gibi terimler içermez. AÖF Kredili sistemde sınıf geçme var mı ? Kredili sistemde sınıf geçme diye bir kavram yoktur, dönemi geçersiniz. başarısız olduğunuz dersleri ise seneye aynı dönemde alttan alırsınız. Kredili sistemde dönemler nasıl hesaplanıyor ? Kaldığım dersleri nasıl vereceğim ? Kredili sistemde yıla göre değil döneme göre işlem yapılmaktadır. 1 yıl 2 döneme ayrılır: güz ve bahar yarıyılları.Önlisans okuyorsanız toplam 4 dönem, lisans okuyorsanız toplam 8 dönemin derslerini almanız gerekir. Bir dersten kalan öğrenci bir sonraki sene güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadır. Derslerden geçebilmek için kaç puan almalıyım ? Açık Öğretim ders geçme notları: Arasınavda (vize) aldığınız notun %30′u ve dönem sonu sınavında (final) aldığınız notun %70‘i alınarak o dersten normal puanınız hesaplanır ve sisteme HARF NOTU şeklinde girilir. Ortalamanız 50 veya 50′nin üstündeyse (CC) o dersten geçersiniz. Altındaysa yani harf notunuz şunlardan biriyse: CD, DC, DD dönem içi (diğer derslerin) genel not ortalamanıza bakılır. Not ortalamanız 2.00′ın üzerindeyse bu derslerden geçmiş sayılırsınız. Başarı Notu - Harf Notu 84,00-100 - AA (geçti) 77,00-83,99 - AB (geçti) 71,00-76,99 - BA (geçti) 66,00-70,99 - BB (geçti) 61,00-65,99 – BC (geçti) 56,00-60,99 - CB (geçti) 50,00-55,99 - CC (geçti) 46,00-49,99 - CD (ortalamaya göre geçer) 40,00-45,99 - DC (ortalamaya göre geçer) 33,00-39,99 - DD (ortalamaya göre geçer) 0-32,99 - FF (kaldı) Bağıl Sistem Nedir ? Ders geçme notlarını ne ölçüde etkiler ? Bağıl sistem kısaca sınıfınızda bulunan diğer öğrencilerin ortalamasının sizin not ortalamasına oranıdır. Yani sınıf bir dersten genel olarak çok düşük puanlar almışsa, ders geçme puanı düşer (normali 50′dir). Yine sınıf bir dersten çok başarılı puanlar alırsa ders geçme taban puanı yükselir. Alttan ders alma nedir ? Alttan ders: bir dönem kaldığınız dersi, sonraki dönem (güz döneminde kaldıysanız yine güz döneminde alabilirsiniz) tekrar almadır. Normal derslerinizi seçersiniz ek olarak bu dersi alttan alırsınız. Dönemlik-kredili sistemde sınavlar nasıl yapılacak? Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrenciler güz ve bahar dönemlerinde, her dönem bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı olmak üzere her dersten iki sınava katılmaktadırlar. Bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları AÖF bürosunun bulunduğu ilde katılırlar. Sınavların organizasyonu, uygulama ve değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesince yürütülecektir. Ara sınavına katılamayan öğrenciler dönem sonu sınavına katılabilirler. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, bina, salon ve tarihte gireceği “Sınava Giriş Belgesi”nde yer alacaktır. Sınava giriş belgesinde belirtilen yerde ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için (mazeretli bile olsalar) başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Bu nedenle, her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir. Öğrencilerin mağdur olmamaları için mutlaka sınavlara katılmaları gerekmektedir. Sınav hakkının saklı tutulması, sistem ve yönetmelik gereği mümkün olmadığından, mazeret beyan ederek başvuruda bulunanlara gereksiz yazışmaya meydan vermemek için cevap verilmeyecektir. Mazeretli bile olsalar, öğrenciler için mazeret sınavı açılmaz. Sınavın yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları sabah saat 07.30’dan itibaren açık tutularak hizmet vermektedir. Mezun olabilmek için kaç kredilik ders almam gerekiyor? Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerin mezun olabilmeleri için; önlisans programlarında en az 120 ECTS kredilik, lisans bölümlerinde 240 ECTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, GNO’sı en az 2.00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz. Bütün dersleri başarmış FF, YZ ve DZ notu olmayan ancak, GNO 2.00’ın altında kalan öğrencilerin, mezun olabilmeleri için CC’nin altında not aldığı dersleri tekrar etmek suretiyle GNO’nı 2.00’ye yükseltmeleri gerekmektedir. Bu durumda olan öğrenciler, ilgili dönemde kayıt yenileterek CC’nin altında not aldığı dersleri tekrar eder ve GNO’nı 2.00 veya üstüne çıkartırsa mezun olabilirler.