ROMANOS DIOGENES

Doğu Roma İm­paratoru (Ölümü: 1071) 11. yüzyılın ikinci yarısında, Balkanlar üzerinden saldırıya geçen Peçeneklere ve Uzlara, Doğu Anado­lu’dan Marmara ve Ege denizi kıyılarına ka­dar ilerleyen Selçuklu birliklerine karşı im­paratorluğu savunacak güçlü bir hükümda­ra ihtiyaç vardı. Askeri parti, kraliçe Eudokia’yi Kapadokyalı tanınmış General Romanos Diogenes (Romen Diyojen) ile evlenmek zorunda bıraktı. Romanos Diogenes, 1068′de imparator ilan edildi. Atılgan ve ce­surdu. Ayrıca kendini beğenmiş, övünmekten hoşlanan biriydi. Ülkesine barış getir­mek için hemen orduyu topladı. Türkler üzerine sefere çıktı. Güneydoğu Anadolu’ya kadar ilerledi. Menbic’i aldı. İstanbul’a dö­nüşünde törenle karşılandı, ikinci seferde Sivas ve Kayseri dolaylarına kadar ilerledi. Fakat Türk birliklerinin akınlarını ve bas­kınlarını önleyemedi. Malazgirt Savaşı’nda (Bak.) Büyük Selçuklu İmparatorluğu sulta­nı Alparslan’a karşı ağır bir yenilgiye uğra­dı ve tutsak düştü (1071). Alparslan’la anlaş­ma yaptıktan sonra serbest bırakıldı. Roma­nos Diogenes, İstanbul’a dönerken, onun yerine imparator olan 7. Mihael Dükas tara­fından tutuklandı. Gözlerine mil çekildi ve bir manastıra kapatıldı. Romanos Diogenes burada acı ve üzüntüden kısa sürede öldü.