LAPLACE Pierre Simon

LAPLACE Pierre Simon, Fransız astronomi, matematik ve fizik bilgini (1749- 1827). Babası bir çiftçi olan Laplace, köyünde okuduktan sonra Paris’e geldi. Burada dönemin önemli matematik bilginlerinden d’Alem-ber’m da yardımıyla, yirmi yaşındayken Krallık Askeri Okulu’nda matematik öğretmeni oldu. Kısa sürede bilimsel çalışmalarıyla tanındı, öğretmen okulunda profesörlük yaptı. Birinci konsül tarafından İçişleri Bakanlığı’na getirildi. Politikaya yatkın olmadığı için bir süre sonra bu görevden ayrıldı. 1799′da senatoya girdi. Napolvon O’na “imparatorluk kontu” unvanını verdi. (1806). Fakat Laplace, 1814′te İmparator’un düşmesi için oy kullandı. Kral 18. Louis kendisine markilik ve ayan üyeliği verdi. Laplace’ın bilimsel çalışmaları özellikle gök mekaniği ve varsayımlar hesabı ile ilgilidir. “Dünya Sisteminin Açıklanması” adlı eserinde, ünlü “evrenin oluşum varsayımı yer alır. Bu varsayıma göre, Güneş Sistemi’nin şimdiki yerinde ilkel bir bulutsu bulunmaktaydı. Bu bulutsu, çok yoğun ve yüksek sıcaklıktaki bir çekirdeği atmosfer gibi çevreliyor ve merkezinden geçen bir eksen etrafında dönüyordu. Dönüş halinde olan bu bütünün dış katmanlarının soğuması, bulutsunun ekvator düzleminde iç içe halkalar meydana getirmiş, merkezdeki çekirdekten de Güneş oluşmuştu. Bu halkalardan her birinin maddesi, bir noktada yoğunlaşarak gezegenleri meydana getirmişti. Aynı şekilde, gezegenlerden de uydular doğmuştu. Bu varsayım, Laplace’a olağanüstü bir ün kazandırdı. Laplace, varsayımlar hesabı üzerinde önemli çalışmalar yaptı. Elektromagnetizmanın iki temel kanununu formülleştirdi. Daha başka buluşları da oldu.