Lala Mehmet Paşa Kimdir?

Lala Mehmet Paşa Kimdir? Lala Mehmet Paşa hayatı, biyografisi, dönemi. Osmanlı Sadrazamları hakkında bilgi Lala Mehmet Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (?-istanbul 1606). Devşirme olarak İstanbul’a getirildi, Enderun‘da yetişti. Yeniçeri ağalığına getirildiğinde, pek çok sefere katıldı, göstediği başarı ve çabası ününü artırdı. 1595′te, Prens Mansfield’in kuşattığı Estergon Kalesi’ne kapanarak, yiğitçe bir savunma gösterdi. Fakat beklediği yardım gelmeyince, kaleyi düşmana teslim etmek zorunda kaldı. 1602′de Budin’i yiğitçe savunmasından dolayı, üçüncü vezirliğe yükseltildi ve kendisine Macaristan serdarlığı verildi. 1604′te de Belgrad’da ölen Sadrazam Yavuz Ali Paşa’nın yerine, sadrazam oldu. Padişah I. Ahmet‘ten büyük ilgi gördü. Macaristan Seferi’nde, Vişegrad ve Estergon kalelerini ele geçirdi. Daha sonra Boçkay’a Macar krallık tacını giydirdi. Kendisini çekemeyenler, İran cephesine gitmesini istiyorlardı. Divan toplantılarında, düşmanla yararlı bir barış yapılmasının olası olduğunu anlattıysa da, kabul ettiremedi. Üsküdara çıkarılmış olan ordunun başına geçmek için hazırlıklara başladıysa da felç oldu ve birkaç gün sonra öldü. Cenazesi, Eyüp’ teki Sokullu Mehmet Paşa‘nın türbesine gömüldü.