Jean Baptiste Lamarck Kimdir?

Jean Baptiste Lamarck Kimdir? Jean Baptiste Lamarck hayatı, biyografisi, eserleri ile ilgili bilgi. Jean Baptiste De Monet de Lamarck; Fransız doğabilimcisidir. (Picardie / Bazentin-le-Petit 1744 – Paris 1829). Küçüklüğünden başlayarak ilgi duyduğu bitki çalışmalarını tam bir merakın titizliğine dönüştürünce ilk büyük (3 cilt) eserini kotarma olanağı buldu: Flore Française (Fransa Florası:Bitki örtüsü) 1778, bu eserin yarattığı ilgi ve Buffon’un (1707-1788) salık verişiyle Bilimler Akademisine seçildi. Jardin de Roi (Kral Bahçesi) diye anılan kuruluş Ulusal Doğal Tarihi Müzesi’ne dönüşünce (1793), zooloji dalında profesörlüğe getirildi, yaşamın evrimini kurcalamaya başladı. Bir yandan ilk ilgi alanı olan botanik birikimini zenginleştirdi: Encyclopedie Botanique et l’illustration des Genres (Botanik Ansiklopedisi ve Türlerin Resimleri, Poiret ile birlikte) 1783-1817, bir yandan daha geniş ufuklu çalışmalara yöneldi. Recherches ser les Causes de Principaux Phenomenes Physixues (Fiziksel Olayların Ana Nedenleri Üzerine Araştırmalar) 1794, Recherches sur l’Organisation Des Etres Vivants (Canlı Varlıkların Yapısı Üzerine Araştırmalar) 1802 Histoire Naturelle des Vegetaux (Bitkilerin Doğal Tarihi, 15 cilt, 1803). Hayvanbilim alanındaki çabası da çok dikkate değer birikimlere ulaştı: Philosophie Zoologique (Hayvanbilim Felsefesi, 2 cilt) 1809, Histoire Naturelle des Animaux sans Vertebres (Omurgasız Hayvanların Doğal Tarihi) 7cilt, 1815-1822. Aradan en geniş birikime kavuştuğu eseri: Systeme Analytixue des Connaissansces Positives de l’Homme (İnsanın Pozitif Bilgisinin Analitik Sistemi) 1820. Dar koşullarda yaşadı, son yıllarında gözlerini de yitirince ömür hoyu biriktirdiği özel herbaryum’unu (kurtulmuş bitki koleksiyonu) elden çıkarmak zorunda kaldı, cenazesi Bilimler Akademisi tarafından kaldırıldı. Dönüşümcülük kuramını oluşturan Lamarck; fosiller üzerinde araştırma fırsatını bulunca yaşayan türlerle göçüp gitmiş olanlar arasındaki evrim köprüsünü kurdu, ayrıntılı sınıflandırmasını gerçekleştirdi ve bilimin getirdiği felsefe görüşünü aydınlığa çıkardı. Omurgalı, omurgasız tam sözlerini ilkin o kullandı, türlerin gelişim evrimini ilk kez o ortaya attıysa da çağının bağnaz kafaları onun bu aydınlık yorumunu yıllarca geriye itmiş oldular.